บิ๊กซีจับมือพาณิชย์ เปิดพื้นที่ 136 สาขา ช่วยผู้มีรายได้น้อย-เกษตรกร-ชุมชน นำผลิตผลมาวางขาย

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงพาณิชย์ขอความร่วมมือจากบิ๊กซี ให้สนับสนุนพื้นที่จำหน่ายสินค้า ตามโครงการประชารัฐ Modern Trade ให้ผู้ที่มีรายได้น้อย เกษตรกร และชุมชน ได้มีโอกาสนำผลผลิตมาจำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไปนั้น

ขณะนี้บิ๊กซีแจ้งยืนยันกับกระทรวงพาณิชย์ ในการพร้อมให้พื้นที่ของบิ๊กซีทั้ง 136 สาขาทั่วประเทศ เป็นช่องทางในการจัดจำหน่าย จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้กับเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย รวมถึงผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อได้มีโอกาสนำผลผลิต และผลิตภัณฑ์จากฝีมือคนไทย มาจำหน่ายในบิ๊กซี ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้ ผู้ผลิตได้พบกับผู้บริโภคโดยตรง และเกิดการซื้อขาย เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ ซึ่งจะเป็นโอกาสให้เกิดความยั่งยืนในวงจรการผลิตและการบริโภคต่อไป โดยความร่วมมือในโครงการตลาดประชารัฐ Modern Trade จะเริ่มดำเนินการภายในเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งบิ๊กซี มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่เราได้มีส่วนร่วมในโครงการนี้

ก่อนหน้านี้ บิ๊กซีประสบความสำเร็จในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืนในหลากหลายรูปแบบ อาทิ เปิดพื้นที่ให้เกษตรกรมาจำหน่ายข้าวสารในบิ๊กซีทั่วประเทศ การรับซื้อสินค้าเกษตรจากเกษตรกรทั่วประเทศกว่า 85,000 ตัน รวมถึงมีนโยบายที่ยั่งยืนในการรับซื้อผลผลิตโดยตรงจากสวนของเกษตรกรทั่วประเทศอีกด้วย