สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ส่งเสริมเกษตรกรใช้พื้นที่ว่างเปล่าปลูกฟักทองญี่ปุ่น สร้างรายได้เสริม

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ส่งเสริมการปลูกฟักทองญี่ปุ่นขายสร้างรายได้เสริม หลังจากตลาดกำลังเป็นที่นิยม ราคาดีกิโลกรัมละ 30-50 บาททีเดียว

นายปรีชา ปัญญาสงค์ หัวหน้าสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก กล่าวว่า ขณะนี้ทางสถานีได้ส่งเสริมให้เกษตรกร ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ใช้พื้นที่ว่างเปล่าเพาะปลูกฟักทองญี่ปุ่น เพื่อนำไปบริโภคและจำหน่ายสร้างรายได้เสริมจากการทำนา หรืออาชีพหลัก เนื่องจากฟักทองญี่ปุ่น เป็นพืชอายุสั้น เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็ว และที่สำคัญในช่วงนี้กำลังเป็นที่ต้องการของตลาด เนื่องจากฟักทองญี่ปุ่น มีรสชาติที่อร่อย มัน เนื้อนุ่มกว่าฟักทองชนิดอื่นๆ ทำให้ประชาชนเริ่มหาซื้อไปรับประทานกันจำนวนมาก โดยราคาขณะนี้อยู่ที่ 30-50 บาทต่อกิโลกรัมทีเดียว

โดยในพื้นที่ต.บ่อภาค มีเกษตรกรเริ่มนำพันธุ์ฟักทองญี่ปุ่นไปปลูกกันกว่า 20 รายแล้ว และในช่วงนี้ผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาด ซึ่งเกษตรกรแต่ละรายสามารถเก็บผลฟักทองได้ไม่ต่ำกว่า 300-500 กิโลกรัม ซึ่งจากการสำรวจพบมีลูกค้าสั่งจองกันเยอะ ขณะที่บางรายก็นำไปขายที่ตลาดชาติตระการ จนหมดเช่นกัน