ครม.เห็นชอบเอ็มโอยูอบรมมารยาททัวร์จีน-แก้ปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญ

พ.อ. อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบการจัดทำและลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการกำกับดูแลความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ระหว่างสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (China National Tourism Administration : CNTA) และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทย

สาระสำคัญของร่าง อาทิ จัดตั้งกลไกในด้านการสื่อสาร ความร่วมมือ โดยตั้งคณะทำงานความร่วมมือไทย-จีน เพื่อควบคุมและดูแลการท่องเที่ยว หากสถานการณ์ฉุกเฉิน จะตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสร้างกลไกในความร่วมมือและการปฏิบัติ เพื่อปรับปรุงจัดทำโครงการในการท่องเที่ยวและการจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน แลกเปลี่ยนเบาะแส เอกสารของคดีผิดกฎหมาย ธุรกิจเกี่ยวข้อง สาขาอาชีพท่องเที่ยว การจับกุมกิจกรรมผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว เช่น ทัวร์ราคาถูกที่ไม่สมเหตุสมผล หรือ ทัวร์ศูนย์เหรียญ การบังคับให้นักท่องเที่ยวซื้อสินค้าการสร้างกลไกในความเข้าใจและฝึกอบรม ด้านมารยาทการท่องเที่ยว ฝึกอบรมมารยาทมัคคุเทศก์และคณะทัวร์

ร่างบันทึกความเข้าใจ ฯ จะมีผลบังคับใช้นับจากวันที่ลงนาม ทั้งนี้จะมีการลงนามดังกล่าวในระหว่างการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของ Mr.Wang Xiaofeng รองประธาน CNTA ในวันที่ 21 ก.ย.59

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์