คลังแจกบัตรคนจนผ่านอุทธรณ์เพิ่มกว่า 9 พันราย – เริ่มรับบัตร 14 พ.ย.

นางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากที่กระทรวงการคลังเปิดโอกาสสำหรับผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้สามารถยื่นอุทธรณ์เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติใหม่นั้น ขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นและประกาศผลการอุทธรณ์ในรอบแรกแล้ว โดยมีผู้มีสิทธิที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมจำนวน 9,244 ราย ได้มอบหมายให้สำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศเผยแพร่ข้อมูลและเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

นางญาณี กล่าวว่า การแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิที่ผ่านการอุทธรณ์รอบแรก จำนวน 9,244 ราย นั้น แบ่งเป็นผู้มีสิทธิที่กรมบัญชีกลางได้ผลิตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว จำนวน 7,225 ราย ให้หน่วยงานรับลงทะเบียนตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการอุทธรณ์ดังกล่าว และเริ่มแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป สำหรับผู้มีสิทธิที่ผ่านการอุทธรณ์อีกจำนวน 2,019 ราย ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิที่กรมบัญชีกลางยังไม่ได้ผลิตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น กรมบัญชีกลางได้จัดส่งข้อมูลให้กับธนาคารกรุงไทยเพื่อจัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว ซึ่งผู้มีสิทธิจะสามารถรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

“กรมบัญชีกลางจะยกยอดแต่ละประเภทสวัสดิการที่คงเหลือจากการใช้จ่ายสามารถใช้ต่อได้ในเดือนธันวาคม 2560 ยกเว้นค่าโดยสารรถเมล์ เนื่องด้วยข้อจำกัดทางเทคนิคบางประการ” นางญาณี กล่าว

นางญาณี กล่าวว่า กระทรวงการคลังยังคงเร่งดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ยื่นอุทธรณ์ และคาดว่าจะสามารถประกาศผลครั้งต่อไปในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยผู้ที่ลงทะเบียนยื่นอุทธรณ์ไว้ในรอบแรก สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาได้ที่เว็บไซต์ http://welfare2560.epayment.go.th กรณีผู้ใช้บัตรมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หมายเลขโทรศัพท์ 02-109-2345 เปิดให้บริการ 150 คู่สาย ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30-17.30 น.