“ชุมพร” ทำเก๋ ยกศาลพระภูมิให้เป็นบ้านปลา

วันที่ 20 กันยายน 2559 ที่บริเวณท่าเทียบเรือประมงพื้นบ้าน ปากคลองท่าเสม็ด หมู่ 5 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอปะทิว เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ชุมพรเก๋ไก๋ สร้างบ้านทรงไทย ให้ปลา” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 84 พรรษา ซึ่งอำเภอปะทิว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานชุมพร กรมประมง เทศบาลตำบลสะพลี อบต.สะพลี ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางจังหวัดชุมพร โรงเรียนในพื้นที่ ต.สะพลี กลุ่มประมงพื้นบ้านสะพลี และ บริษัท ซีพีเอฟ จำกัด ร่วมกันจัดขึ้น โดยมี นางวิริยา แก่นแก้ว ผู้อำนวยการททท.สำนักงานชุมพร กล่าวรายงาน มี นายนักรบ ณ ถลาง นายอำเภอท่าแซะ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมสร้างบ้านปลาด้วยศาลพระภูมิเก่าในสมัยดำรงตำแหน่งนายอำเภอปะทิว หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน

โครงการสร้างบ้านปลาด้วยศาลพระภูมิเก่า เป็นโครงการที่ทุกภาคส่วนใน อ.ปะทิว ได้ร่วมกันจัดทำซั้งกอจำนวน 28 ชุด พร้อมทั้งนำศาลพระภูมิเก่าที่ชำรุดแล้ว จำนวนประมาณ 5,000 ชิ้น ในพื้นที่ อ.ปะทิว และ อ.ท่าแซะ ลงเรือประมงพื้นบ้านไปปล่อยลงสู่ท้องทะเล เพื่อให้เป็นปะการังเทียมสำหรับฝูงปลาและสัตว์น้ำต่างๆ ณ กองลิปู ตั้งแต่บริเวณชายฝั่งทะเลเขาแหลมยางถึงชายฝั่งทะเลหัวเขาแดง ต.สะพลี อ.ปะทิว ห่างจากฝั่ง 3,000 เมตร ซึ่งคณะกรรมการสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดชุมพรได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

ที่มา มติชนออนไลน์