ขนส่งทางบก เตือน!!! รถสองแถวปล่อยให้ผู้โดยสารห้อยโหนท้ายรถ ขึ้นไปนั่งบนหลังคา หรือติดตั้งตะแกรงหลังคา โดนฟันแน่

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า การติดตั้งตะแกรงบนหลังคารถโดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์ในการติดตั้งเพื่อบรรทุกสิ่งของเท่านั้น ไม่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นพื้นที่โดยสาร ดังนั้น รถโดยสารที่ติดตั้งตะแกรงบนหลังคา และปล่อยให้ผู้โดยสารขึ้นไปนั่งบนหลังคารถเป็นการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้โดยสาร และอาจเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุได้

กรมการขนส่งทางบกจึงสั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศตรวจสอบการให้บริการของรถโดยสารทุกคันภายในจังหวัดอย่างเข้มงวด หากพบการบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง หรือปล่อยให้ผู้โดยสารห้อยโหนนอกตัวรถหรือขึ้นไปนั่งบนหลังคา มีความผิดตามมาตรา 107 ประกอบกับมาตรา 127 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ปรับสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท

และกรณีที่ตรวจสอบพบการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถให้ผิดแผกแตกต่างในสาระสำคัญจากที่ได้จดทะเบียนไว้โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น การติดตั้งตะแกรงบนหลังคารถโดยมีเจตนาเพื่อให้สามารถรับผู้โดยสารจำนวนมากเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 78 ประกอบกับมาตรา 149 ปรับสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท โดยผู้ประกอบการจะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ซึ่งอาจมีโทษสูงสุดถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการ

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบกได้กำชับให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการขนส่งภายในพื้นที่รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ควบคุมกำกับพนักงานขับรถในสังกัดให้บริการด้วยความปลอดภัยสูงสุด และต้องเป็นผู้ให้คำแนะนำการโดยสารรถที่ปลอดภัยแก่ประชาชนได้ รวมทั้งให้สำนักงานขนส่งจังหวัดจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบกวดขันเพื่อป้องกันไม่ให้มีการบรรทุกผู้โดยสารในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง หากพบการฝ่าฝืนให้ดำเนินการลงโทษตามกฎหมายทันที และหากพบการฝ่าฝืนทำความผิดซ้ำซาก กรมการขนส่งทางบกมีมาตรการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ

ทั้งนี้ หากประชาชนพบรถโดยสารที่ไม่มีมาตรฐานความปลอดภัย หรือพบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารทุกประเภท สามารถแจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา ข่าวสดออนไลน์