“นายฮ้อย” ยุค 4.0 คึกคัก ชุมนุมตลาดนัดโค-กระบือ

เพจ ตามฮอยอีสาน เผยแพร่บรรยากาศตลาดนัดโค-กระบือแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งในภาคอีสาน โดยมี “นายฮ้อย” ยุค 4.0 จากทุกสารทิศมาชุมนุมกันอย่างคึกคัก