ประท้วง! ไม่พอใจนายจ้างหักเงิน ด้านผู้จัดการไม่ง้อเลิกจ้างทั้งหมดแรงงานกัมพูชา 42 คนตกงานทันที

เวลา 18.00 น. วันที่ 13 พ.ย. 60 กลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาทั้งชายและหญิง ที่เป็นหมอนวดสปา รวม 42 คน ในอ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ต่างจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์กันหลังจากที่แรงงานทั้งหมด ได้รวมตัวกันประท้วงนายจ้าง ซึ่งเป็นบริษัทนวดสปาให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีน ตั้งอยู่บริเวณถนนวัดศรีวารีน้อย ที่ทางนายจ้างหักค่าประกันจากค่าแรงงวดละ 200 บาท (ต่อ 10 วัน) จนครบ 2,000 บาท รวมแล้วเดือนละ 600 บาท

กลุ่มแรงงานทั้งคนไทยและชาวกัมพูชา เปิดเผยให้ผู้สื่อข่าวฟังว่า ทางนายจ้างได้มีมติให้พนักงานทุกคนทั้งคนไทยและชาวกัมพูชาต้องให้ทางบริษัทหักเงินค่าประกันตามที่กล่าวมาทั้งหมด และทางบริษัทจะคืนให้ครบทั้ง 2,000 บาท เมื่อพนักงานนั้นมีการแจ้งกับทางบริษัทล่วงหน้าก่อนลาออกอย่างน้อย 15 วัน ซึ่งทางพนักงานเองได้รับเงินค่าจ้างงวดละ 2,000-3,000 บาทเท่านั้น จึงไม่อยากให้ทางบริษัทหักค่าประกันดังกล่าว จึงนัดรวมตัวกันประท้วงไม่ไปทำงาน

ด้านผู้จัดการของบริษัทนวดสปา ได้เปิดเผยว่า เบื้องต้นพนักงานที่เป็นแรงงานชาวกัมพูชาทั้ง 42 ราย ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขของทางบริษัท ทางบริษัทจะให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานทันที และจะแจ้งข้อหาบุกรุกหากพนักงานทั้งหมดเข้ามาในบริษัท ส่วนพนักงานที่เป็นคนไทย ทางบริษัทจะให้โอกาสตัดสินใจอีก 1 วัน ว่าจะกลับเข้ามาทำงานตามปกติและรับเงื่อนไขของบริษัท หรือจะพ้นสภาพตามแรงงานชาวกัมพูชาทั้ง 42 คน แต่ถ้าหากยอมรับเงื่อนไขและกลับมาทำงานทางบริษัทก็ยินดีให้โอกาส

นอกจากนี้ ทางผู้จัดการยังเปิดเผยอีกว่า พนักงานชาวกัมพูชากลุ่มดังกล่าว มีลักษณะก้าวร้าว ไม่ฟังคำสั่งนายจ้าง และพากันเดินออกจากบริษัทไปในเวลางานทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย และที่ผ่านมาทางแรงงานต่างด้าว ก็เคยมีประวัติเบิกเงินล่วงหน้า แล้วออกจากงานโดยไม่มีการลาล่วงหน้า ทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย ทางบริษัทจึงมีนโยบายในการหักค่าเงินประกันงวดละ 200 บาท สำหรับคนที่มีรายได้ 2,000 บาทขึ้นไป และจะหักคนละ 100 บาท สำหรับคนที่มีรายได้ไม่ถึง 2,000 บาท