อย่าลืมเผื่อเวลา ทางหลวงฯ ปิดสะพานเข้าดอนเมือง 9 วัน 13-21 พ.ย. ทุบตอม่อ

รายงานข่าวจาก กรมทางหลวง โดยศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) แจ้งว่าจะเข้าดำเนินการรื้อโครงสร้างสะพานช่วงระหว่างตอม่อตับที่ 7 – 8 ของสะพานทางเข้าท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีรังสิต) ฝั่งขาออก ที่ กม.24+279 หรือ บริเวณหน้าท่าอากาศยานดอนเมือง (ระหว่างประเทศ) ซึ่งได้ทำการปิดสะพานเมื่อวันที่ 6 พ.ย. ที่ผ่านมา โดยกรมทางหลวงจะทำการปิดการจราจร ตั้งแต่วันที่ 13 – 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 22.00 – 04.00 น. รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 9 วัน

ในระหว่างดำเนินการจึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงทิศทางจราจรบนเส้นทางหลัก ช่วง กม.24+000 – 24+280 ขอให้ผู้ใช้ทางใช้ทางคู่ขนานแทน โดยอาจทำให้เกิดการจราจรติดขัด ไม่สะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน กรมทางหลวงต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ นอกจากนี้ ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางวางแผนการเดินทางล่วงหน้า ปฏิบัติตามกฎจราจร และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ประชาชนผู้ใช้ทางสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆระหว่างดำเนินการได้ที่สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) โทร 0 2521 0409 และ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)