โดนเข้าบ้าง! สำนักงานสลากฯ เล็งกำหนดโทษพ่อค้าคนกลาง ต้นเหตุสลากฯแพง

พลตรีฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวถึงกรณีที่มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน เสนอให้หยุดขายสลากฯ ชั่วคราว แล้วจัดระเบียบใหม่ทั้งหมด เพื่อแก้ไขปัญหาการขายสลากฯ เกินราคา โดยระบุว่าการค้าสลากฯ เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก จากข้อมูลทะเบียนตัวแทนจำหน่ายสลากฯ พบว่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ การหยุดขายสลากฯ จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวแทนสลากฯ และผู้ค้าสลากฯ ที่ไม่มีโควตาอีกหลายแสนคน จึงต้องคำนึงถึงทุกมิติ และดำเนินการอย่างรอบคอบ โดยยืนยันว่าการจำหน่ายสลากฯ ของสำนักงานสลากฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้

ทั้งนี้ปัญหาการขายสลากฯ เกินราคา เกิดจากผู้ได้รับโควตาสลากฯ นำไปขายต่อให้พ่อค้าคนกลางเพื่อรวมชุดและขายในราคาแพง ซึ่งยังไม่เคยมีการกำหนดโทษพ่อค้าคนกลาง หรือผู้มีพฤติกรรมทำให้ราคาสลากฯ บิดเบือน สำนักงานสลากฯ จึงเสนอให้กำหนดโทษผู้ที่มีพฤติกรรมดังกล่าวในร่างพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุง

สำหรับมาตรการแก้ปัญหาขายสลากฯ เกินราคา ตั้งแต่งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานฯ ได้เลื่อนวันรับสลากฯ ทั้งระบบตัวแทนจำหน่ายและระบบซื้อจองสลากฯ ล่วงหน้า ออกไปจากกำหนดเดิม 2 วัน เพื่อลดโอกาสการนำสลากฯ ไปขายต่อให้พ่อค้าคนกลาง

โดยจากการลงพื้นที่ตรวจสอบผลของมาตรการพบว่าราคาสลากฯ ที่ขายตามแผงต่างๆ ใบเดี่ยวขายราคา 80 บาท และมีการนำสลากฯ ที่จัดเป็นชุดไว้มาแยกขายเป็นใบเดี่ยว ส่วนพื้นที่ที่มีการขายสลากฯ ชุดเกินราคา ได้แจ้งให้ตำรวจตรวจสอบและจับกุม โดยจะลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง