สนพ.ชูนวัตกรรมบ้านประหยัดพลังงาน หาร 2 สอดรับยุค Energy 4.0

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน หรือ สนพ. แสดงนวัตกรรม “บ้านประหยัดพลังงาน บ้านแห่งอนาคต” ยกระดับให้เป็นบ้านอยู่อาศัยยุค Energy 4.0 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “บ้านหาร 2 บ้านแห่งอนาคต” ในงานบ้านและสวนแฟร์ 2017

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า เป้าหมายแผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP 2015) ลดความเข้มการใช้พลังงานลงร้อยละ 30 ในปี พ.ศ.2579 และเพื่อเป็นการให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานแก่ประชาชน สนพ. จึงได้เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการ “บ้านหาร 2 บ้านแห่งอนาคต” ภายในนิทรรศการ ประกอบไปด้วย 3 โซน

โซนที่ 1 Smart Energy Management System เป็นการนำระบบเทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการความต้องการไฟฟ้าของผู้ใช้ ในช่วงเวลาต่างๆ หรือเพื่อลดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (Peak) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการวิกฤติและเสริมความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า

โซนที่ 2 Smart Solar Rooftop การผลิตไฟฟ้าบนหลังคาบ้าน เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการผลิตไฟฟ้าใช้เอง ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือนแล้วยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

โซนที่ 3 Smart NO. 5 มุ่งเน้นให้ความรู้และส่งเสริมให้ประชาชนเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์ 5 ที่มีประสิทธิภาพสูงในการประหยัดพลังงาน ซึ่งจะช่วยประหยัดได้อย่างแท้จริง และคุ้มค่าต่อการใช้งานระยะยาว ซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 คือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการประหยัดพลังที่ได้มาตรฐานตามที่ กฟผ. และกระทรวงพลังงานกำหนด โดยฉลากประหยัดไฟจะมีระดับความประหยัดตั้งแต่เบอร์ 1 ถึงเบอร์ 5 ซึ่งคือระดับที่ประหยัดไฟมากที่สุด สุดท้ายคือมุม e TukTuk และเป็นมุมที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมเป็นจำนวนมาก

ปัจจุบันกระทรวงพลังงานได้มีมาตรการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อเพิ่มทางเลือกการใช้พลังงาน โดยนำร่องการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในกลุ่มรถสาธารณะ ลดการพึ่งพาน้ำมันเชื้อเพลิงและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยจะมีการนำร่องจำนวน 100 คันแรกภายในปี 2561 ทั้งยังมีการเตรียมความพร้อมรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ทั้งด้านกฎหมาย การสนับสนุนการวิจัยเรื่องแบตเตอรี่ การเตรียมความพร้อมด้านสถานี Charging Station สนพ. ได้สนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) ซึ่งปีนี้จะมีสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ได้รับการสนับสนุนทั้งสิ้น 101 สถานี