ก.เกษตรดึงอาลีบาบา โปรโมตข้าวหอมมะลิ หวังเชื่อมตรงชาวนาไทยสู่ผู้บริโภคจีน

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังร่วมงาน “2017 Global Promotion For Thai Hommali Rice – Tmall 11.11. Global Shopping Festival ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดโดยอาลีบาบา กรุ๊ป ว่า กระทรวงเกษตรฯได้เข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิไทย เพื่อสร้างความรับรู้ถึงความพิเศษของข้าวหอมมะลิไทยที่ผลิตจากกลุ่มชาวนาแปลงใหญ่ของไทย ผ่านช่องทางช้อปปิ้งออนไลน์ให้กับทั้งผู้ค้าและผู้บริโภคในตลาดโลก ถึงผู้ซื้อจำนวนนับล้านที่ซื้อขายผ่านแพลทฟอร์มของอาลีบาบา จึงเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะใช้ช่องทางดังกล่าวแนะนำให้ชาวจีนได้รู้จักข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพสูง และปลอดภัย เป็นการเชื่อมโยงจากชาวนาไทยไปยังผู้บริโภคชาวจีนให้มากยิ่งขึ้น

น.ส.ชุติมา กล่าวว่า ข้าวหอมมะลิเป็นสินค้าที่ชาวจีนนิยมมาก เพราะชื่อเสียงและคุณสมบัติพิเศษที่มีความหอมและนุ่ม ถูกปากผู้บริโภคชาวจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวหอมมะลิที่เพิ่งออกใหม่ จะมีกลิ่นหอมเป็นพิเศษ เป็นที่ต้องการของชาวจีน แต่ปัจจุบันมีปัญหาปลอมปน ทำให้ชาวจีนไม่แน่ใจว่าจะเป็นข้าวหอมมะลิแท้หรือไม่ จึงต้องการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทราบถึงคุณลักษณะพิเศษของข้าวหอมมะลิไทย ตั้งแต่การปลูกจนถึงการส่งออกมาประเทศจีน และวิธีการสังเกตว่าของแท้ที่เป็นไปตามมาตรฐานส่งออกของกระทรวงพาณิชย์กับข้าวหอมมะลิทั่วไป ที่อาจปลอมปนข้าวประเภทอื่นที่ไปบรรจุในประเทศจีน