กสร.ระบุ ปี 60 เลิกจ้างงาน 6,204 คน พบกิจการผลิตและจำหน่ายมากที่สุด

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยสถานการณ์เลิกจ้างประจำปี 2560 ว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 สถานประกอบการ 357 แห่ง เลิกจ้างลูกจ้างจำนวน 6,204 คน เป็นเงินสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับ รวมทั้งสิ้น 183,071,353.53 บาท โดยกิจการที่เลิกจ้างมากที่สุดได้แก่ กิจการการผลิตและจำหน่าย เลิกจ้างร้อยละ 41 กิจการอื่น ๆ เช่น จัดทำเอกสาร ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ร้อยละ 17 กิจการสื่อสาร โทรคมนาคมโรงแรม สถานบันเทิง งานบริการ ร้อยละ 10 กิจการก่อสร้าง ร้อยละ 9 และกิจการขนส่ง รักษาความปลอดภัย แม่บ้าน ร้อยละ 4 โดยพบการเลิกจ้างมากที่สุดในพื้นที่ภาคกลาง หากเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีงบประมาณ 2559 ซึ่งมีสถานประกอบกิจการเลิกจ้าง 249 แห่ง ลูกจ้าง 14,760 คน พบว่ามีสถานประกอบกิจการเลิกจ้างมากกว่า แต่จำนวนลูกจ้างลดลง ซึ่งถือได้ว่าสถานการณ์ด้านแรงงานยังคงอยู่ในทิศทางที่ดี

นายอนันต์ชัย กล่าวต่อไปว่า ถึงแม้สถานการณ์เลิกจ้างจะดีขึ้น แต่ กสร. ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังสถานประกอบกิจการที่มีแนวโน้มการเลิกจ้าง ซึ่งมีสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงประเภทกิจการผลิตและจำหน่าย จำนวน 2 แห่ง และขนส่ง 3 แห่ง ลูกจ้าง 895 คน รวมไปถึง  สถานประกอบกิจการกลุ่มอื่น ๆ ด้วย ทั้งนี้ หากสถานประกอบกิจการมีการเลิกจ้างลูกจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยตามที่กฎหมายกำหนด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1546

 

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์