เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดตัวสมาชิกใหม่ ‘กูดูใหญ่’ ตั้งชื่อ ‘น้องยี่เป็ง’ รับเทศกาล

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดตัวสมาชิกใหม่ ‘กูดูใหญ่’ พร้อมอวดโฉมความน่ารัก ต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลลอยกระทงยี่เป็ง

นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดเผยว่า เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีต้อนรับสมาชิกใหม่ ‘กูดูใหญ่’ ยังไม่ทราบเพศ เกิดเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ได้รับการเลี้ยงดูจากแม่ตามธรรมชาติ อาศัยรวมกับฝูงกูดูใหญ่ที่อยู่ภายในส่วนแสดงซาวันนาซาฟารี ซึ่งเป็นส่วนแสดงสัตว์ผู้ถูกล่าในธรรมชาติ แถบทวีปแอฟริกา โดยนับเป็นสมาชิกกูดูใหญ่ ตัวที่ 6 ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และได้รับการตั้งชื่อว่า ‘น้องยี่เป็ง’ เพื่อต้อนรับเทศกาลลอยกระทง หรือยี่เป็งเชียงใหม่ ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของภาคเหนือ

“กูดูใหญ่ หรือ Greater kudu มีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Tragelaphus strepsiceros เป็นสัตว์แอนทีโลปที่มีความสูงที่สุดแห่งแอฟริกา มีเขาเฉพาะตัวผู้ ซึ่งบิดเป็นเกลียวขึ้นไปอย่างสวยงาม ลักษณะคล้ายดอกสว่าน ใช้เวลาในการบิดเต็มที่ 5 ปี กูดูใหญ่ตัวเมียชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง และจะปลีกตัวออกจากฝูงในช่วงเวลาตกลูก ส่วนตัวผู้บางครั้งอยู่ร่วมกันเป็นฝูงเล็ก แต่ส่วนมากชอบอยู่อย่างสันโดษ สามารถพบในแถบแอฟริกาตะวันออกถึงแอฟริกาใต้ อาศัยอยู่ตามป่าไม้สูง ไม้เตี้ย และป่าโปร่ง กินหญ้าและใบไม้เป็นอาหาร มีอายุเฉลี่ยถึง 23 ปี

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจชมความน่ารักของสมาชิกใหม่ ‘น้องยี่เป็ง’ สามารถเข้าชมได้ทุกวันในส่วนแสดงซาวันนาซาฟารี ในกิจกรรมการนั่งรถชมสัตว์ รอบบ่าย เวลา 15.00-16.30 น. และรอบกลางคืนเวลา 18.30-22.00 น.