รถไฟลั่น 1 พ.ย. ใช้บัตรคนจนรูดปรื๊ด ทุกขบวนทุกชั้นที่นั่ง

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ภายหลังจากรฟท. ดำเนินการติดตั้งเครื่องรับบัตรอัตโนมัติ Electronic Data Capture หรือเครื่อง อีดีซี ประจำสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศที่จำหน่ายตั๋วด้วยคอมพิวเตอร์ระบบ STARS – 2 เสร็จเรียบร้อย และอบรมพนักงานขายตั๋วโดยสารเกี่ยวกับระเบียบ คำสั่ง วิธีปฏิบัติ พร้อมใช้งาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาใช้สิทธิขึ้นรถไฟ ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560

ซึ่งจากเดิมจะเริ่มใช้งานเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2560 แต่เนื่องจากมีการขยายระยะเวลาโครงการรถไฟฟรีของรัฐบาลต่อไปอีก 1 เดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงจะเริ่มใช้บัตรในการซื้อตั๋วโดยสารได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับวงเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยรถไฟ เป็นจำนวน 500 บาทต่อเดือน โดยสามารถซื้อตั๋วโดยสารเดินทางไปกับขบวนรถโดยสารทุกขบวน ทุกชั้นที่นั่ง ตั๋วรายเดือน และตั๋วอัตราพิเศษชั้น 3 ยกเว้นตั๋วคูปองรายเดือน ตั๋วนำเที่ยว บัตร VIP โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการใช้ หากกรณีซื้อตั๋วเกินจำนวนเงินที่ได้รับ ผู้ถือบัตรสามารถชำระเงินส่วนต่างเพิ่มเป็นเงินสดให้ครบตามจำนวนได้ โดยจะตรวจสอบสิทธิที่เหลือในวงเงิน โดยเครื่องอีดีซี ก่อนดำเนินการจำหน่ายตั๋วทุกครั้ง และเมื่อครบ 1 เดือนแล้ว หากใช้เดินทางโดยรถไฟไม่ครบ วงเงินนั้นจะถูกยกเลิกไป และในรอบเดือนใหม่จะให้วงเงิน 500 บาทต่อเดือน

นายอานนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ประชาชนผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องนำบัตรฯ ที่มีชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน และภาพถ่ายใบหน้าของตนเองมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ช่องขายตั๋วเพื่อซื้อตั๋วโดยสาร และต้องใช้สิทธิด้วยตัวเอง ทั้งนี้บัตรสวัสดิการ 1 ใบ สามารถใช้ได้ 1 สิทธิ กรณีการคืนเงินค่าตั๋วโดยสาร หากผู้ถือบัตรซื้อตั๋วที่เป็นการจ่ายเงินโดยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือจ่ายเงินสดเพิ่มในส่วนต่างไปแล้ว ไม่ประสงค์จะเดินทาง สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ โดยให้เลื่อนตามประเภทขบวนรถ ชั้นที่นั่งเดิมที่ออกตั๋วไว้ แต่ไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วโดยสารได้

ทั้งนี้ การใช้สิทธิดังกล่าวสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์