เช็กด่วน! บินไทยแจ้งปรับ-ยกเลิกเที่ยวบิน 3-4 พ.ย.นี้ หนีโคมวันลอยกระทง

เรืออากาศเอกปรารถนา พัฒนศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายความปลอดภัย ความมั่นคงและมาตรฐานการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลลอยกระทงของทุกปีหลายจังหวัดทางภาคเหนือได้จัดให้มีการปล่อยโคมลอยในช่วงเทศกาลดังกล่าว ทั้งนี้ การปล่อยโคมลอยอาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดของการปฏิบัติการบิน บริษัทฯ จึงทำการปรับตารางการบินและยกเลิกบางเที่ยวบินในช่วงวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2560 ดังนี้

1. ยกเลิกเที่ยวบินเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2560 ได้แก่

1.1 เที่ยวบินทีจี 120 เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2560

1.2 เที่ยวบินทีจี 121 เส้นทางเชียงใหม่-กรุงเทพฯ วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2560

2. ปรับเปลี่ยนเวลาบิน ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2560 ดังนี้

2.1. เที่ยวบินทีจี 103 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

เดิมออกจากเชียงใหม่ เวลา 10.05 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 11.25 น. ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากเชียงใหม่ เวลา 09.55 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 11.15 น.

2.2. เที่ยวบินทีจี 105 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

เดิมออกจากเชียงใหม่ เวลา 10.40 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 11.55 น. ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากเชียงใหม่ เวลา 12.05 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 13.15 น.

2.3. เที่ยวบินทีจี 116 วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2560

เดิมออกจากกรุงเทพฯ เวลา 17.10 น. ถึงเชียงใหม่ เวลา 18.30 น. ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 16.00 น. ถึงเชียงใหม่ เวลา 17.10 น.

2.4. เที่ยวบินทีจี 117 วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2560

เดิมออกจากเชียงใหม่ เวลา 19.20 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 20.40 น. ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากเชียงใหม่ เวลา 18.00 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.10 น.

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์