สุพรรณฯท่วมอ่วม! ถนนหลายสายขาด-เดือดร้อนกว่า 300 หลัง ชาวบ้านติดตามสถานการณ์ 24 ชม.

เมื่อวันที่ 29 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์แม่น้ำท่าจีนยังมีปริมาณสูง โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 อำเภอท้ายน้ำ ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับน้ำ หลังได้รับน้ำจากการระบายน้ำจากประตูน้ำพลเทพ จ.ชัยนาท และมีการผันน้ำลงสู่ทุ่ง ทั้งประตูระบายน้ำทุ่งเจ้าเจ็ด ผักไห่ และพระยาบันลือ ทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.เมือง อ.บางปลาม้า และอ.สองพี่น้อง ถนนบางสายในหมู่บ้านถูกตัดขาดไม่สามารถสัญจรไปมาได้ เนื่องจากน้ำมีปริมาณล้นทุ่งและเอ่อท่วมอย่างต่อเนื่อง

ถึงแม้ระดับน้ำจะเริ่มลดลง 2-3 เซนติเมตร ส่วนในพื้นที่ ต.โคกคราม และต.จรเข้ใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี เป็นพื้นที่ราบลุ่มต่ำและรับน้ำมาจากทุ่งเจ้าเจ็ด ซึ่งมีพื้นที่ติดกับ จ.พระนครศรีอยุธยา และ จ.อ่างทอง ขณะนี้บ้านเรือนของชาวบ้าน ได้รับผลกระทบกว่า 300 หลังคาเรือน ถนนหลายสายในหมู่บ้านถูกน้ำท่วมขัง รถสัญจรไปมาลำบาก บางจุดต้องติดป้ายห้ามผ่าน ส่วนแม่ค้าปลาเค็มก็นำปลาเค็มมาตากริมถนน เพราะบ้านถูกน้ำท่วมขัง บางจุดน้ำในทุ่งก็มีปริมาณมาก

ส่วนในอ.เมืองสุพรรณบุรี จำนวน 11 ตำบล และ อ.บางปลาม้า จำนวน 14 ตำบล ขณะนี้ยังได้รับผลกระทบ บ้านเรือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน ยังถูกน้ำท่วมขัง ถึงแม้ระดับน้ำจะเริ่มลดลง 2-3 เซนติเมตรแล้ว อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านยังเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำท่าจีนอย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชั่วโมง