ริ้วขบวนอิสริยยศบรมโกศ ร.9 “ร.อ.จิทัศ” เชิญเครื่องทองน้อย “2ม.จ.”พระอนุวงศ์ขบวนที่ 2

ริ้วขบวนพระบรมราชอิสสริยยศ อัญเชิญพระบรมโกศไปยังพระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 26 ต.ค. สมพระเกียรติอย่างยิ่ง

ในริ้วขบวนที่ 2 มีความยาวเกือบ 1 กิโลเมตร

ร.อ.จิทัศ ศรสงคราม พระนัดดาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นผู้อัญเชิญเครื่องทองน้อย

โดยมีหม่อมเจ้าเพียง 2 พระองค์เท่านั้น คือ พล.ท.ม.จ.เฉลิมศึก ยุคล และ ร.อ.ม.จ.นวพรรษ์ ยุคล 

นอกนั้นเป็นหม่อมราชวงศ์ หม่อมหลวง พระราชวงศ์ฝ่ายหน้า ราชสกุลทุกมหาสาขา ข้าราชบริพาร และหน่วยงานในพระองค์

อัญเชิญพระบรมโกศโดยพระมหาพิชัยราชรถ จากหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามไปยังพระเมรุมาศ

เส้นทางจากหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม-ถนนสนามไชย-ถนนราช ดำเนินใน-ถนนเส้นกลางสนามหลวง ระยะทาง 890 เมตร

ถือเป็นริ้วขบวนที่มีความงดงามมากที่สุด เนื่องจากใช้ผู้ร่วมขบวนมากกว่า 2,000 คน

พล.ท.ม.จ.เฉลิมศึก ยุคล ประสูติเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2493

เป็นพระโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร และหม่อมทองแถม ยุคล ณ อยุธยา 

เป็นพระอนุวงศ์ลำดับที่ 22 ในลำดับโปเจียมแห่งราชอาณาจักรไทย (เป็นลำดับที่ 9 ในฝ่ายชาย)

อดีตรองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ผู้ชำนาญการกองทัพบก ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก

เป็นผู้เสด็จแทนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี อยู่บ่อยครั้ง อาทิ เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวง และการเชิญพระโกศพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ร.อ.ม.จ.นวพรรษ์ ยุคล มีพระนามเดิมว่า หม่อมเจ้าปีใหม่ ยุคล ประสูติเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2521

พระโอรสพระองค์เล็ก ในพระเจ้า วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล อันประสูติแต่ หม่อมไฉไล ยุคล ณ อยุธยา

เป็นพระอนุวงศ์ลำดับที่ 20 ในลำดับโปเจียมแห่งราชอาณาจักรไทย (เป็นลำดับที่ 7 ในฝ่ายชาย)

ทรงมีศักดิ์เป็นพระมาตุลาของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ทรงเข้าศึกษาระดับประถมและมัธยมที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่ Southern Cross University ประเทศออสเตรเลีย

หลังจากสำเร็จการศึกษา ทรงกลับมาช่วยงานพระมารดา ในกิจการ ส่วนตัว และประกอบพระกรณียกิจแทนพระองค์เป็นครั้งคราว

เสกสมรสกับ หม่อมอัญวิดา ยุคล ณ อยุธยา (นามเดิม น.ส.อัญวิดา สง่าศิลป์) มีธิดา 2 คน

ปัจจุบันทรงทำธุรกิจเปิดร้าน TANKstore และ Pro Cam-Fis

เสด็จแทนพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบกรณียกิจอยู่หลายครั้ง

เมื่องานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนรา ธิวาสราชนครินทร์ ทรงได้รับเกียรติให้อัญเชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็น ที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นสูงสุด มหา ปรมาภรณ์ช้างเผือก ในขบวนพระอิสริยยศ พร้อมด้วยเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ สมาชิกราชสกุลและราชนิกูล ณ พระเมรุ ท้องสนามหลวง

ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงได้รับเกียรติให้อัญเชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์รัตนวราภรณ์ ในขบวนพระอิสริยยศ พร้อมด้วยเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ สมาชิกราชสกุลและราชนิกูล ณ พระเมรุ ท้องสนามหลวง

ร.อ.จิทัศ ศรสงคราม เกิดวันที่ 6 สิงหาคม 2517 ที่ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์

บุตรชายคนเดียวของ สินธู ศรสงคราม อดีตเอกอัครราชทูตไทย กับท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม ซึ่งเป็นพระธิดาเพียงคนเดียวของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ปริญญาโทสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

สมรสกับ เจสสิก้า มิกเคลิช สุภาพสตรีลูกครึ่งไทย-สวิตเซอร์แลนด์ อดีตนักแสดง

เคยรับราชการทหารสังกัดสำนักโยธาธิการกลาโหม

ปัจจุบันเป็นกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

เป็นผู้ออกแบบตกแต่งภายใน ร้านภูฟ้า สาขาบองมาร์เช่ และเป็นผู้จัดการตลาดบองมาร์เช่

7 มกราคม 2551 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นราชองครักษ์พิเศษ และวันที่ 13 ตุลาคมปีเดียวกัน มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์

วันที่ 24 ตุลาคม 2560 มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ฝ่ายหน้า