พระองค์ทีฯ สนทนาธรรมพระอาจารย์ ฌอน ชยสาโร ณ บ้านไร่ทอสี พร้อมศึกษาเส้นทางธรรมชาติ

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 28 ต.ค. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งไปบำเพ็ญพระกุศล และสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ ฌอน ชยสาโร ณ สถานปฏิบัติธรรมบ้านไร่ทอสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ครั้นเสด็จถึง เสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรัตนมหาปัญญาประทีป พระประธานภายในสถานปฏิบัติธรรม จากนั้นเสด็จไปยังศาลาปฏิบัติธรรม เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล

พระอาจารย์ฌอน ชยสาโร ถวายศีล จบแล้ว พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ กล่าวคำถวายสังฆทาน ทรงประเคนเครื่องสังฆทาน ทรงหลั่งทักษิโณทก เสร็จแล้ว ทรงสนทนาธรรม และทรงพระดำเนินทอดพระเนตรศึกษาเส้นทางธรรมชาติ โดยรอบสถานปฏิบัติธรรม ร่วมกับพระอาจารย์ ฌอน ชยสาโร สมควรแก่เวลาจึงทรงลาพระอาจารย์ฌอนฯ เสด็จกลับ