อนุญาตประชาชนเฝ้ารับเสด็จ พระองค์หญิง นำริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมอัฐิ พระบรมราชสรีรางคาร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันที่ 29 ต.ค. เวลา 16.00 น. กองอำนวยการร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรขอเชิญประชาชนเข้าเฝ้าฯรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการอัญเชิญ พระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากพระวิมาน บนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ไปบรรจุ ณ ฐานพุทธบัลลังก์ พระพุทธอังคีรส วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธชินสีห์ วัดบวรนิเวศวิหาร ได้ตลอดเส้นทางเสด็จ ตั้งแต่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ถนนอัษฎางค์ ถนนกัลยาณไมตรี ถนนสนามไชย ถนนราชดำเนินใน ถนนราชดำเนินกลาง และ ถนนพระสุเมรุ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สายด่วน 1441

ทั้งนี้ พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รองผบช.น. ดูแลงานจราจร เปิดเผยถึงการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในงานพระราชพิธีอัญเชิญพระบรมสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่า เบื้องต้นตั้งแต่เวลาช่วงบ่าย 15.00 น. ของวันที่ 29 ต.ค. เป็นต้นไป จะทำการปิดการจราจรระดับ 2 ทั้งหมด 27 เส้นทาง ได้แก่ 1. ถนนราชดำเนินใน 2. ถนนหน้าพระลาน 3.ถนนมหาราช 4. ถนนท้ายวัง 5.ถนนเศรษฐการ 6.ถนนหลักเมือง 7. ซอยสราญรมย์ 8. ถนนพระพิพิธ 9.ถนนเจริญกรุง ถึงแยกสะพานมอญ 10 ถนนอัษฎางค์ 11.ถนนสนามไชย 12.ถนนหน้าพระธาตุ 13.ถนนพระจันทร์ 14.ถนนเชตุพน 15.ถนนหับเผย 16.ถนนกัลยณไมตรี 17.ถนนราชินี 18.ถนนเจ้าฟ้า 19. ถนนราชดำเนินนอก ถึงแยก จปร. 20. ถนนราชดำเนินกลาง 21. ถนนบรมราชชนนี ถึงแยกอรุณอัมรินทร์ 22. ถนนลูกหลวง 23. ถนนหลานหลวง ถึงแยกหลานหลวง 24. ถนนพระสุเมรุ แยกป้อมมหากาฬ ถึงแยกวันชาติ 25. ถนนสนามไชย ถึงแยกสำราญราษฎร์ 26. ถนนดินสอ แยกหน้า กทม. ถึงแยกวันชาติ 27. ถนนตะนาว แยกหน้าศาลเจ้าพ่อเสือ ถึง แยกสิบสามห้าง ทั้งนี้ จะปิดถนนไปจนเสร็จสิ้นพิธีการดังกล่าวจึงจะเปิดการจราจรได้ตามปกติ

สำหรับเส้นทางริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่ 6 ช่วงที่ 1 จะเริ่มตั้งแต่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ถึงวัดราชบพิตรฯ ตั้งแต่ เส้นทางวัดพระศรีรัตนศาสดาราม – ประตูวิเศษไชยศรี – ถนนหน้าพระลาน – ถนนสนามไชย – ถนนกัลป์ยาณไมตรี – ถนนอัษฎางค์ ระยะทาง 960 เมตร ส่วนริ้วขบวนที่ 6 ช่วงที่ 2 จะเริ่มตั้งแต่วัดราชบพิธฯ ถึงวัดบวรนิเวศฯ เส้นทางจากวัดราชบพิธฯ – ถนนอัษฎางค์ – ถนนกัลป์ยาณไมตรี – ถนนสนามไชย – ถนนราชดำเนินใน – ถนนราชดำเนินกลาง – ถนนสุเมรุ – วัดบวรนิเวศฯ ระยะทาง 3,200 เมตร

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์