แบงก์ออมสินชวนฝากเงิน 200 บาท รับกระปุกวันออม 31 ต.ค.นี้

ธนาคารออมสินชวนฝากเงินเนื่องในวันออมแห่งชาติปี 2560 ด้วยการฝากเงินไม่ต่ำกว่า 200 บาท ได้รับกระปุกวันออมแห่งชาติ 1 ใบต่อ 1 ราย มอบให้สำหรับผู้ที่ฝากเงินด้วยตนเอง หรือเปิดบัญชีเงินฝากใหม่ด้วยตนเอง ณ ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ (ของมีจำนวนจำกัด) ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 นี้ ตั้งแต่เวลา 8.30-15.30 น.