สปน.เปิดสั่งจองเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9 ได้ที่ไปรษณีย์ทุกสาขา

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้จัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อนำรายได้ขึ้นทูลเกล้าถวายฯ และได้เปิดจำหน่ายครั้งแรกที่กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ จำนวน 4 หมื่นเข็มไปแล้วเมื่อวันที่ 22 ตุลาคมนั้น เนื่องจากมีประชาชนให้ความสนใจและประสงค์ที่จะมีไว้เพื่อเป็นที่ระลึกจำนวนมากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีจึงมอบหมายให้ สปน.พิจารณากำหนดวิธีการเพื่อให้ประชาชนได้มีเข็มที่ระลึกได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและครบถ้วนตามความต้องการ

นายสมพาศ กล่าวว่า และเนื่องจากเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพมีความสำคัญ การดำเนินการผลิตจะต้องดำเนินการด้วยความประณีต มีคุณภาพ และงดงามเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงทำให้ต้องใช้เวลาในการผลิตพอสมควรแต่เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับเข็มอย่างทั่วถึง และได้รับความสะดวกในการสั่งจอง สปน.จึงได้ร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทยเปิดให้จองเข็มที่ระลึกดังกล่าวได้ที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ ในราคาเข็มละ 300 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนเป็นต้นไป และรับเข็มที่สั่งจองได้ที่ที่ทำการไปรษณีย์ที่สั่งจองประมาณ 30 วันนับจากวันสั่งจอง ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง สปน. โทร. 02 283 4301 และ 02283 4319-24