ร้อยเอ็ดยังท่วม! แม่น้ำชีล้นพนังจมทั้งหมู่บ้าน พ่อเฒ่าวัย84ป่วยหนักขอลูกกลับมาดูใจ

วันที่ 27 ต.ค. นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกอบจ.ร้อยเอ็ด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานอบจ.ร้อยเอ็ด นำถุงยังชีพ 138 ชุด มอบช่วยเหลือชาวบ้านดินแดงหมู่ 3 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งถูกน้ำจากแม่น้ำชีเอ่อท่วมบ้านเรือนกว่า 98 หลัง โดยมีนายอาคม เฉลิมแสน สจ.ร้อยเอ็ด นายปาริชาติ พิมพ์ภู นายกเทศมนตรีตำบลดงสิงห์ และคณะร่วมมอบในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ มีคนไข้ติดเตียง 2 ราย ถูกลำเลียงขึ้นฝั่งพักอาศัยที่ผนังกั้นน้ำของหมู่บ้าน ทชื่อนายสุดตรี ศรีโยธี อายุ 84 ปี ป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยวอนสื่อมวลชนตามหาลูกชายที่ไปทำงานในกรุงเทพฯ กลับมาดูใจพ่อด้วย ส่วนคนไข้ติดเตียงอีกรายหนึ่ง ชื่อนายสำอางคค์ พัฒนสาร อายุ 65 ปี ป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรัง ต้องฟอกไตด้วยตัวเองวันละ 3 ครั้ง ไม่สะดวกเคลื่อนย้ายมาเพิงพักบนพนังกั้นน้ำได้ ทำให้นายอนันต์ เรืองบุญ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปลือยตาล และนางเยาวลักษณ์ เรียงอิศราง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้มาดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

สำหรับบ้านดินแดงหมู่ 3 ต.ดงสิงห์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำชี ปัจจุบันระดับน้ำชีได้เพิ่มสูงขึ้นวันละประมาณ 3-5 เซนติเมตร น้ำเอ่อล้นพนังกั้นหมู่บ้านซึ่งเป็นพนังย่อย เข้าท่วมบ้านเรือนไปแล้วกว่า 98 หลัง ทำให้การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ และการสัญจรไปมาเป็นไปด้วยความยากลำบากโดยทางเรือ ซึ่งบ้านดินแดงมีจำนวนบ้านเรือนทั้งสิ้น 138 หลังคาเรือน ปัจจุบันชาวบ้านส่วนหนึ่งซึ่งถูกน้ำท่วมบ้าน ต้องอพยพขึ้นมาอาศัยอยู่ที่เพิงพักชั่วคราวบนพนังกั้นน้ำ ใช้ชีวิต อยู่อย่างลำบาก วอนหน่วยงานต่างๆและผู้มีจิตศรัทธาต่างๆส่งกำลังใจช่วยเหลือด้วย