ปีติ ‘พระองค์ที’ ทรงบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดวัด

เมื่อเวลา 12.27 น. วันที่ 27 ตุลาคม 2560 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จออกจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร โดยมีพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมมจิตโต) และเหล่าจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ และจิตอาสาเฉพาะกิจ เฝ้ารับเสด็จ จากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูป-เทียนเพื่อนมัสการบูชาพระพุทธธรรมวิเชษฐศาสดา พระประธานประจำพระอุโบสถ ทรงกราบ เสด็จออกจากพระอุโบสถไปยังกุฏิพระพรหมบัณฑิต ทรงจุดธูป-เทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ ประทับราบ ทรงศีล ขณะนั้นเจ้าหน้าที่อาราธนาศีล จากนั้นพระพรหมบัณฑิตถวายศีลจบ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงกล่าวคำถวายเครื่องสังฆทาน ทรงประเคนเครื่องสังฆทาน ทรงหลั่งทักษิโณทก พระพรหมบัณฑิตถวายอนุโมทนา และทูลถวายพระพุทธรูปไม้แก่นจันทน์ปางประทานพรจากศรีลังกาแก่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

 

ต่อจากนั้นทรงสนทนาธรรมกับพระพรหมบัณฑิตตามพระอัธยาศัยประมาณ 30 นาที สมควรแก่เวลา ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ต่อมาเสด็จออกจากกุฏิพระพรหมบัณฑิตและทรงให้อาหารปลาที่หน้ากุฏิ จากนั้นเสด็จไปทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสา เริ่มจากทรงนำจิตอาสาทำความสะอาดฐานชุกชีพระประธานในพระอุโบสถ จากนั้นเสด็จไปทรงเก็บเก้าอี้ในเต็นท์ที่อยู่ด้านนอกพระอุโบสถ ต่อจากนั้นเสด็จไปยังเขามอ ทรงเก็บขยะในบ่อน้ำ และทรงให้อาหารเต่าในบ่อน้ำ การนี้ประทานพระอนุญาตให้เหล่าจิตอาสารุ่นเยาว์ได้ร่วมให้อาหารเต่า โดยทรงยื่นไม้ที่มีอาหารให้กับเด็กๆ ด้วยพระองค์เอง สร้างความปลาบปลื้มใจให้แก่เด็กๆ อย่างมาก โดยก่อนจะเสด็จออกจากเขามอ ยังได้ทรงกวาดลานวัดกับเหล่าจิตอาสา

การนี้เสด็จไปทรงทาสีอาคารพิพิธภัณฑ์พระประยูรภัณฑาคารที่ตั้งอยู่หน้าพระบรมธาตุมหาเจดีย์ และทรงพระดำเนินไปยังศาลาด้านข้าง ประทานอาหารและยาดมให้แก่เหล่าจิตอาสาอย่างใกล้ชิด ก่อนเสด็จกลับในเวลาต่อมา

พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสฯ กล่าวว่า ขณะที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงศึกษาอยู่ที่โรงเรียนจิตรลดา พระวัดประยุรวงศาวาสฯมีโอกาสได้เข้าไปสอนธรรมะที่โรงเรียน หลังจากนั้นทรงมีโอกาสได้มาทัศนศึกษาที่วัดต่างๆ รวมทั้งวัดประยุรวงศาวาสฯ และทรงได้มีโอกาสเสด็จมาที่วัดประยุรวงศาวาสฯบ่อยครั้งในภายหลัง อาจด้วยทรงโปรดบรรยากาศภายในวัด แต่ละครั้งทรงได้มาสนทนาธรรมค่อนข้างนาน เสด็จขึ้นลอดพระเจดีย์ ทำความสะอาดพระพุทธรูปในโบสถ์และฐานชุกชี ให้อาหารปลานกยูงในกุฏิและอาหารเต่าที่เขามอ ถือได้ว่าทรงทำกิจกรรมจิตอาสาที่วัดมานานแล้ว ซึ่งในแต่ละครั้งที่มาสนทนาธรรมเป็นเวลานับชั่วโมง จะมีรูปภาพพุทธชาดกบรรยายตาม รวมถึงชมภาพวาดฝาผนัง แต่ช่วงนี้ได้ปิดซ่อมแซมพระอุโบสถอยู่

“สำหรับวันนี้ ได้เตรียมธรรมะบรรยายเรื่องความกตัญญูต่อบุพการี ต่อบ้านเกิดไว้ให้พระองค์ เน้นการแสดงออกถึงความกตัญญู นอกจากนี้ เนื่องจากเมื่อวานนี้วัดประยุรวงศาวาสฯได้จัดพื้นที่เป็นที่ตั้งซุ้มวางดอกไม้จันทน์ จึงทรงได้มาจัดเก็บสถานที่ซึ่งยังไม่เรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวาน รวมถึงทำความสะอาดเขามอ ซึ่งรองรับคนเป็นหมื่นจากการเป็นจุดประกอบอาหารโรงเลี้ยงพระราชทานเมื่อวานนี้ และจะให้อาหารเต่าในเขามอ” พระพรหมบัณฑิตกล่าว

ทั้งนี้ เวลา 09.00 น. วันที่ 28 ตุลาคม พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ จะเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลและสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ฌอน ชยสาโร ณ สถานปฏิบัติธรรมบ้านไร่ทอสี ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ที่มา : มติชนออนไลน์