ปีติ “พระองค์ที” เสด็จวัดประยุรวงศาวาสทำกิจกรรมจิตอาสา-โบกพระหัตถ์ให้ประชาชน

เมื่อเวลา 12.27 น. วันที่ 27 ต.ค. พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จออกจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเพื่อนมัสการบูชาพระพุทธธรรมวิเชษฐศาสดา พระประธานประจำพระอุโบสถ ทรงกราบ เสด็จออกจากพระอุโบสถไปยังกุฏิพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมมจิตโต) กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะภาค 2, เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร แชะอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ ประทับราบ ทรงศีล (เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล) พระพรหมบัณฑิตถวายศีลจบ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงกล่าวคำถวายเครื่องสังฆทาน ทรงประเคนเครื่องสังฆทาน ทรงหลั่งทักษิโณทก พระพรหมบัณฑิตถวายอนุโมทนา และถวายพระพุทธรูปไม้แก่นจันทน์ศรีลังกา ปางประทานพร แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

จากนั้นทรงสนทนาธรรมกับพระพรหมบัณฑิตตามพระอัธยาศัย สมควรแก่เวลา ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย และทรงลาพระพรหมบัณฑิต แล้วเสด็จให้อาหารปลานกยูงหน้ากุฏิพระพรหมบัณฑิต

ต่อมาเสด็จออกจากกุฏิพระพรหมบัณฑิตไปยังห้องประทับรับรอง แล้วเสด็จไปทรงร่วมทำกิจกรรมจิตอาสากับหน่วยพระราชทาน ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ และจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จำนวน 300 คน ทรงทำความสะอาดชุกชี (ฐานประดิษฐานพระประธาน)ในพระอุโบสถ และทรงเก็บเก้าอี้บริเวณหน้าพระอุโบสถ

จากนั้นเสด็จไปยังเขามอ ทรงเก็บขยะในบ่อน้ำ และทรงให้อาหารเต่า ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประทานไม้ที่ให้อาหารเต่าแก่เด็กนักเรียนจิตอาสา เพื่อร่วมให้อาหารเต่าด้วย ต่อมาทรงกวาดใบไม้บริเวณเขามอ ก่อนเสด็จไปทาสีกำแพงพิพิธภัณฑ์พระประยูรภัณฑาคาร และประทานขนมปัง พร้อมยาดม แก่จิตอาสาที่มาร่วมทำกิจกรรม แล้วเสด็จกลับ

พระพรหมบัณฑิต กล่าวว่า เมื่อครั้งพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงศึกษาที่โรงเรียนจิตรลดา และมีพระไปสอนธรรมะ รวมถึงเสด็จไปทัศนศึกษาตามวัดต่างๆ หนึ่งในนั้นคือวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ที่พระองค์จะเสด็จมาศึกษาธรรมะและสนทนาธรรมกับอาตมาเป็นประจำ โดยแต่ละครั้งอาตมาจะเตรียมหัวข้อสนทนาธรรมไว้ อย่างเช่นเล่าเรื่องนิทานชาดก และนำพระองค์ทอดพระเนตรจิตรกรรมฝาผนัง พร้อมบรรยายธรรมะสอดแทรก เมื่อเสด็จมาทุกครั้งก็จะโปรดลอดพระบรมธาตุมหาเจดีย์ เพื่อทรงกราบพระประธานด้านบน และทำความสะอาดพระพุทธรูป นอกจากนี้ยังโปรดให้อาหารเต่าที่เขามอและปลานกยูงที่กุฏิ คิดว่าพระองค์พอพระทัยบรรยากาศของวัด จึงได้เสด็จมาเป็นประจำ และทรงใช้เวลาประทับที่วัดนานนับชั่วโมง สำหรับวันนี้ได้สนทนาธรรมเกี่ยวกับเรื่องความกตัญญู การรู้บุญคุณแผ่นดินบ้านเกิด โดยเฉพาะการกตัญญูต่อพระบิดาที่แสดงออกมาในรูปแบบต่างๆ จากนั้นจะเสด็จไปทำความสะอาดภายในพระอุโบสถและบริเวณพระอุโบสถ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงฉลองพระองค์เสื้อโปโลสีดำพระราชทาน “ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์” ฉลองพระมาลาสีฟ้า ผ้าพันพระศอสีเหลืองพระราชทาน และปลอกแขน เมื่อเสด็จถึงวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร ทรงโบกพระหัตถ์ทักทายจิตอาสาที่เฝ้าฯ รับเสด็จ ด้วยพระพักตร์แจ่มใส สร้างความปลื้มปีติแก่เหล่าจิตอาสาอย่างหาที่สุดมิได้

สำหรับในวันที่ 28 ต.ค. เวลา 09.00 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ จะเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศล และสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ฌอน ชยสาโร ณ สถานปฏิบัติธรรมบ้านไร่ทอสี ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา