อุ่นใจได้ ภาค 1 เตรียมความพร้อม รับมือสถานการณ์น้ำ หลังเริ่มปล่อยน้ำเขื่อนเจ้าพระยา

เมื่อวันที่ 27 ต.ค. ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 (บช.ภ.1) พล.ต.ท.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รรท.ผบช.ภ.1 กล่าวถึง การเตรียมความพร้อมในการดูแลอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่ บช.ภ.1 ว่า กรณีดังกล่าวหากมีการปล่อยน้ำเข้ามาอีกก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมได้ในพื้นที่รับผิดชอบของบช.ภ.1 ทั้ง 9 จังหวัด อาทิเช่น จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี และจังหวัดอื่นๆ ที่เกิดน้ำท่วม ซึ่งในการติดตามสถานการณ์บริเวณประตูน้ำแต่ละพื้นที่นั้น เป็นเรื่องของฝ่ายปกครองกับกรมชลประทานที่ประสานดูแลกันอย่างใกล้ชิดอยู่แล้ว

โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะคอยร่วมติดตามสถานการณ์ด้วย ยกตัวอย่างพื้นที่ จ.นนทบุรี บางพื้นที่น้ำจะดันขึ้นมาจากท่อระบายน้ำ ทำให้การใช้กระสอบทรายทำเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาอาจจะไม่ได้ผล ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำงานช่วยเหลือชาวบ้าน โดยที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเป็นผู้ช่วยฝ่ายปกครองตามแผนของจังหวัด ส่วนหน้าที่โดยตรงของตำรวจเองนั้นคือการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินเป็นงานหลัก ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องประสานหน่วยเกี่ยวข้องให้ได้กรณีฉุกเฉินต้องตัดไฟฟ้าได้ต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ จึงต้องทำงานควบคู่ไปกับฝ่ายปกครอง สาธารณสุข การไฟฟ้า กรมป้องกันภัย ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาล และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เตรียมความพร้อมไว้ทั้งหมดแล้วเพื่อดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ต่อไป

“อย่างไรก็ตาม ในงานดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 1) ตำรวจต้องเตรียมยานพาหนะ สามารถเข้าถึงทุกพื้นที่ได้ในกรณีที่มีการเข้าไประงับเหตุ 2) เวลาในการเข้าถึงที่เกิดเหตุต้องรวดเร็วพอที่จะระงับยับยั้งเหตุร้าย หรือช่วยเหลือประชาชนได้ทัน เคยมีเหตุประชาชนที่ไม่ยอมย้ายบ้านที่เกิดน้ำท่วม แต่แจ้งมาว่ากำลังจะถูกคนข้างบ้านทำร้าย เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องรีบไประงับเหตุให้ทัน ไม่ใช่ว่าเสียเวลา 2 ชั่วโมงกว่าจะไปถึง 3) การดูแลรักษาทรัพย์สินของประชาชนที่เอามากองรวมกันไว้ในที่ใดที่หนึ่งกรณีขนย้ายหนีน้ำท่วมตำรวจต้องจัดกำลังไปดูแล 4) การอำนวย ความสะดวกการจราจร กรณีน้ำท่วมถนน การช่วยประชาชน การแจ้งเปลี่ยนเส้นทางที่ถูกน้ำท่วม การจัดระเบียบจราจร เวลาน้ำท่วมมองไปจะหาถนนไม่เจอ เส้นทางต่างๆ จะหายหมด ตำรวจก็ต้องซ้อมการขับเรือให้รู้จักเส้นทางเรือที่จะเข้าไปถึงจุดต่างๆ ในพื้นที่ของตัวเองให้ได้” รรท.ผบช.ภ.1 กล่าว