สุดตื้นตัน สมเด็จพระเทพ คอยประคองเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ “ในหลวง” ทรงคอยห่วงไม่ห่าง

เมื่อเวลา 08.43 น. วันที่ 27 ต.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดําเนิน พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงเก็บพระบรมอัฐิ ในหลวง ร.9 สรงพระสุคนธ์ลงในพระโกศทองคําลงยา

โดยระหว่างพระราชพิธี สมเด็จพระเทพฯ ได้คอยประคองเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ โดยมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงหันมาคอยดูเป็นระยะ ซึ่งเป็นภาพที่พสกนิกรสุดตื้นตันอย่างหาที่สุดมิได้