ย้อนชมภาพในหลวงร.9 ทรงเก็บพระบรมอัฐิ ‘สมเด็จย่า’ เมื่อปี’2539

เมื่อวันที่ 11 มี.ค.2539 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนิน ไปยังพระเมรุมาศทรงเก็บพระบรมอัฐิสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เจ้าพนักงานภูษามาลาอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ ลงจากพระเมรุมาศไปยังพระที่นั่งทรงธรรม