ย้อนชมภาพพระเมรุมาศ รัชกาลที่ 8 สมเด็จย่าฯ พระพี่นาง พระบรมราชชนกฯ ในหลวง ร.9

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และพระศพเจ้านาย  นับว่าเป็นประเพณีเพื่อถวายพระเกียรติยศ และถวายความจงรักภักดีอย่างสมพระเกียรติยศ ซึ่งจะมีขั้นตอนประเพณีซับซ้อน มีหลักฐานปรากฎเป็นลายลักษณ์อักษรมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างน้อย แม้ว่า วิถีปฏิบัติจะเปลี่ยนไปตามกาลเวลา แต่วิธีธรรมเนียมปฏิบัติยังคงสืบต่อมา อาจมีปรับเปลี่ยน ลดทอน หรือ เพิ่มเติมตามความเหมาะสมของบ้านเมืองแต่ละสมัย แต่การสร้างพระเมรุมาศยังยึดคติการทำให้สมพระเกียรติ โดยโลกออนไลน์มีการส่งต่อภาพพระเมรุมาศในสมัยต่างๆ รวมทั้งเจ้านายองค์สำคัญ ซึ่งถือเป็นภาพหาดูได้ยากอีกด้วย

พระเมรุมาศ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
พระเมรุมาศ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
ประชาชน​เดินทาง​มา​สักการะ​พระบรมศพ​สมเด็จ​ย่า *** Local Caption *** ภาพ​สแกน​จาก​ฐาน​ข้อมูล​ห้องสมุด​ภาพ
พระเมรุมาศ สำหรับ​ถวายพระเพลิง​พระบรมศพ​สมเด็จ​พระศรี​นค​ริน​ทราบ​รม​ราช​ชนนี *** Local Caption *** ภาพ​สแกน​จาก​ฐาน​ข้อมูล​ห้องสมุด​ภาพ
พระเมรุมาศ สมเด็จ​พระศรี​นค​ริน​ทราบ​รม​ราช​ชนนี
พระเมรุมาศ ในหลวง รัชกาลที่ 8

พระเมรุมาศสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
พระเมรุมาศ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

พระเมรุมาศ ในหลวงรัชกาลที่ 9