รัฐบาลเปิดให้ดาวน์โหลดแผ่นพับที่ระลึกงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

รัฐบาลเปิดให้ดาวน์โหลดแผ่นพับที่ระลึกงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่แจกให้ผู้เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์