เชียงรายลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ลงสู่น้ำโขงสามเหลี่ยมทองคำจุดแรกของประเทศ

วันที่ 27 ต.ค. ณ พระเมรุมาศจำลอง สนามบินเก่า ฝูงบิน 416 อ.เมือง จ.เชียงราย ท่านเจ้าคุณพระรัตนมุนี รองเจ้าคณะ จ.เชียงราย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย เป็นประธานฝ่ายฆารวาส พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ข้าราชการและประชาชนประกอบพิธีทำบุญ เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร หลังมีการเผาดอกไม้จันทน์เรียบร้อยแล้ว จากนั้นคณะนำเถ้าบรรจุในถุงเพื่อจะนำไปรวมกับเถ้าดอกไม้จันทน์จากทั้ง 18 อำเภอ ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการ อ.เชียงแสน เพื่อจะร่วมกันนำไปลอยภายในแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายใหญ่ตรงแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว ต่อไป

โดยนายณรงค์ศักดิ์มีกำหนดจะนำเถ้าดอกไม้จันทน์ทั้งหมดที่นำไปรวมกัน ณ ลานหน้าที่ว่าการ อ.เชียงแสน ไปยังบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ บ้านสบรวก ม.1 ต.เวียง อ.เชียงแสน ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 10 กิโลเมตร ซึ่งเป็นจุดแรกที่แม่น้ำโขงไหลสู่ประเทศไทยและกลายเป็นพรมแดนไทย-สปป.ลาว โดยมีแม่น้ำรวกชายแดนไทย-เมียนมา ไหลมาบรรจบเป็นสามเหลี่ยมทองคำ 3 ประเทศดังกล่าว เพื่อนำลงเรือแม่น้ำโขงจำนวน 3 ลำประกอบ ด้วยเรือแม่น้ำโขงเดลต้า เรือกาสะลองคำ 1 และเรือกาสะลองคำ 2 จากนั้นร่วมกับคณะประมาณ 300 คน ลงเรือประกอบพิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ลงสู่แม่น้ำโขงตรงจุดแรกของประเทศไทย ก่อนที่แม่น้ำโขงจะไหลเป็นพรมแดนไทย-สปป.ลาว จนสุดชายแดนด้าน อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย และไหลเข้าไปในประเทศ สปป.ลาว และไหลกลับมาเป็นชายแดนระหว่างประเทศที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป

สำหรับ จ.เชียงราย มียอดผู้เข้าร่วมถวยดอกไม้จันทน์เมื่อวันที่ 26 ต.ค.ที่ผ่านมาทั้ง 18 อำเภอรวมจำนวน 231,631 คน โดยมากที่สุดพื้นที่ อ.เมือง ณ พระเมรุมาศจำลอง สนามบินเก่า ฝูงบิน 416 จำนวน 51,070 คน อ.แม่จัน จำนวน 20,000 คน อ.ขุนตาล จำนวน 15,000 คน อ.แม่สาย จำนวน 12,400 คน