“หมอประดิษฐ์”แพทย์ผู้เข็นพระเก้าอี้เลื่อน ทำหน้าที่สุดท้ายประคองพระบรมโกศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในริ้วขบวนที่ 1 และที่ 2 พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพครั้งนี้ มีนพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน นายแพทย์ประจำพระองค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ซึ่งเป็นผู้ที่เคยทำหน้าที่เข็นพระเก้าอี้เลื่อนทุกครั้ง ยังทำหน้าที่ครั้งสุดท้ายเป็นผู้ประคองพระบรมโกศ ออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

และนพ.ประดิษฐ์ ยังเป็นผู้ประคองพระบรมโกศพร้อมกับ นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล บนมหาพิชัยราชรถอีกด้วย