ปีติ “พระองค์ทีฯ” เสด็จวัดราชบพิธ ทรงถวายสักการะ “สมเด็จพระสังฆราช”

วันที่ 25 ต.ค. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โอกาสนี้ ทรงถวายสักการะและทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ขอบคุณภาพจาก สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช