ปลื้มปีติ ”พระองค์เจ้าทีปังกรฯ” ทรงร่วมจิตอาสา ทำความสะอาดสุสานหลวงวัดราชบพิธ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 ต.ค. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ในฉลองพระองค์เสื้อโปโลสีดำพระราชทาน “ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์” ฉลองพระมาลาสีฟ้า พร้อมผ้าพันคอสีเหลืองพระราชทาน ได้เสด็จเป็นการส่วนพระองค์มายังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อทรงร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา

เมื่อเสด็จถึงทรงวันทยหัตถ์ ทักทายผู้มาเฝ้ารับเสด็จทุกคน ก่อนที่จะถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จากนั้นเสด็จไปที่อุโบสถวัดราชบพิธฯ เพื่อนมัสการพระพุทธอังคีรส พระประธานของอุโบสถ ถวายสังฆทานแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก และสนทนาธรรมกับสมเด็จพระสังฆราช

ก่อนพระดำเนินจากอุโบสถของวัดไปทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ยังสุสานหลวงวัดราชบพิธฯ เมื่อถึงทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะ สถูปอนุสรณ์สถานรังษีวัฒนา อันเป็นที่บรรจุพระราชสรีรางคารของ ราชสกุลมหิดล อาทิ พระราชสรีรางคารของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้า เจ้าฟ้าวไลอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าสมมติวงศ์วโรทัย กรมขุนศรีธรรมราชธำรงฤทธิ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าหญิงวิจิตรจิรประภา สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าหญิงศิราภรณ์โสภณ พิมลรัตนวดี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าหญิง (ยังไม่มีพระนาม) พระราชธิดาองค์ที่ 88 และพระราชสรีรางคารแห่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระราชสรีรางคารของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์