รฟท.สรุปตัวเลขผู้โดยสารเดินทางช่วงพระราชพิธี แนะเผื่อเวลาเดินทางไปสถานี

วันที่ 24 ตุลาคม นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ในฐานะรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) กล่าวว่า ตามที่ รฟท.ได้จัดขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร ชั้น 3 จากต่างจังหวัด และขบวนรถดีเซลรางจากเขตปริมณฑล(เป็นขบวนรถให้บริการฟรี) รวมทั้งการพ่วงตู้โดยสารเพิ่มไปกับขบวนรถด่วนและรถเร็วที่มีเดินประจำ ในระหว่างวันที่ 22-30 ตุลาคม 2560 เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้ได้รับความสะดวก เพียงพอ และปลอดภัยนั้น

สำหรับการโดยสารเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม มีประชาชนเดินทางรวมทั้งสิ้นจำนวน 96,156 คน แบ่งออกเป็นขบวนรถโดยสารที่มีเดินเป็นประจำ และขบวนรถเสริม ดังนี้ 1.ขบวนรถโดยสารที่มีเดินเป็นประจำ มีผู้โดยสารเดินทางจำนวน 90,600 คน แบ่งออกเป็นผู้โดยสารขาเข้ากรุงเทพฯจำนวน 54,600 คน และผู้โดยขาออกกรุงเทพฯจำนวน 36,000 คน 2.ขบวนรถเที่ยวเสริม มีผู้โดยสารเดินทาง จำนวน 5,156 คน เป็นผู้โดยสารขาเข้ากรุงเทพฯจำนวน 4,163 คน และขาออกกรุงเทพฯจำนวน 993 คน

สำหรับเส้นทางที่ผู้โดยสารเดินทางมากที่สุด คือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 28,396 คน ถัดมา คือ สายใต้ สายเหนือ และสายตะวันออก และคาดการณ์ว่าในวันนี้จะมีผู้โดยสารเดินทางเข้ากรุงเทพฯอีกกว่า 100,000 คน

นายอานนท์กล่าวเพิ่มเติม ในวันที่ 26 ตุลาคม เป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางโดยรถไฟหนาแน่นกว่าปกติ จึงแนะนำให้ประชาชนที่จะใช้บริการเดินทางโดยรถไฟ เผื่อเวลาในการเดินทางมายังสถานีรถไฟ โดยเฉพาะสถานีกรุงเทพฯ(หัวลำโพง) ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางการเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชนจากหลายเส้นทาง ผู้โดยสารสามารถใช้บริการขึ้น-ลงรถไฟที่สถานีสามเสน บางซื่อแทน

สำหรับเส้นทางสายใต้สามารถใช้บริการที่สถานีบางบำหรุ ศาลายา และเส้นทางสายเหนือที่สถานีบางเขน หลักสี่ ดอนเมือง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น