ทั่วพะเยา ปลูก “ดอกดาวเรือง” ถวายในหลวงร.9 บานสะพรั่งเหลืองอร่ามงามตาทุกพื้นที่

ผู้สื่อข่าวรายงานงาน ทั่วทุกพื้นที่ในจังหวัดพะเยา ทั้งสถานที่ราชการ วัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ได้มีการปลูกต้นดอกดาวเรืองทั่วเมืองพะเยา รวมถึงภาคเอกชน ประชาชนในชุมชนทุกแห่งได้มีการปลูกดอกดาวเรือง เพื่อเตรียมพร้อมโดยจะบานสะพรั่งสวยงาม ในงานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 26 ตุลาคม 2560 นี้