กรมชลประทานประกาศเตือน 7 จังหวัดภาคกลางเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่ง

วันที่ 19กันยายน 2559 สำนักงานชลประทานที่ 12 ชัยนาท ได้ออกหนังสือประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ 2 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด7จังหวัดภาคกลาง เพื่อให้เฝ้าระวังและเตรียมการรับมือกับสถานการณ์น้ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะมีปริมาณสูงและอาจจะเอ่อล้นลิ่งในบางพื้นที่

นายฎรงค์กร สมตน ผอ.สำนักงานชลประทานที่ 12 ชัยนาทได้ออกประกาศแจ้งเตือนถึงผวจ.7จังหวัดภาคกลางประกอบด้วย จ.อุทัยธานี ,ชัยนาท , สิงห์บุรี , อ่างทอง ,สุพรรณบุรี ,พระนครศรีอยุธยา ,ลพบุรี โดยให้เฝ้าระวังและเตรียมการรับมือกับสถานการณ์น้ำที่จะมีปริมาณสูงขึ้น ทั้งนี้สืบเนื่องจากในช่วงวันที่ 13-15 ก.ย.59 พายุ ราอี ได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีปริมาณฝนตกหนาแน่นทำให้มีน้ำหลากไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยล่าสุดระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาวัดได้ 15.67 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำลงท้ายเขื่อนด้วยอัตรา 850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และอาจจะมีแนวโน้มปรับการระบายเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่บริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ไปจนถึงบริเวณ ต.บางหลวงโดด อ.บางบาล และต.บางกระทุ่ม ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา รวมถึงบริเวณท้ายแม่น้ำน้อย

จากสถานการณ์ดังกล่าวคาดว่าจะทำให้ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันอีก 60-80 ซม. และหากมีฝนตกหนักเพิ่มเติมซึ่งจะส่งผลให้เขื่อนเจ้าพระยาอาจจะต้องระบายน้ำเพิ่มมากกว่า 900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นได้อีกกว่า1เมตรและในพื้นที่ลุ่มต่ำอาจจะมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งได้

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ จึงขอให้ทั้ง7จังหวัดได้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบการริมแม่น้ำเจ้าพระยา เช่น งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร และประชาชนที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์ และติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดต่อไป