ปิดสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ ร.9 วันที่ 24-29 ต.ค. เตรียมพื้นที่งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง

วันที่ 22 ต.ค. ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาต ให้สำนักพระราชวังจัดทำซุ้มประดิษฐาน พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บริเวณริมกำแพงพระบรมมหาราชวัง ระหว่างประตูวิเศษไชยศรี และประตูมณีนพรัตน์ สำหรับให้ประชาชนได้ถวายสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นประจำทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ สำนักพระราชวังแจ้งว่า จะเปิดให้ประชาชนมาถวายดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ หลังจากที่เสร็จสิ้นการซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศริ้วที่ 6 จบแล้วในช่วงเย็นวันนี้ โดยจะเปิดให้ถวายดอกไม้ได้จนถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 23 ต.ค. จากนั้นจะปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่เวลา 00.01 ของวันที่ 24 ต.ค. เพื่อเตรียมสถานที่สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระหว่างวันที่ 25-29 ต.ค. และหลังจากจบงานพระราชพิธีแล้ว จะเปิดให้ประชาชนเข้ามาถวายดอกไม้ที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ตลอด 24 ชั่วโมงเหมือนเดิม