ราคาผักขยับพุ่งรับกินเจ หลังผักพื้นบ้านเสียหายจากภัยน้ำท่วม ไม่มีวางขาย

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม จากการสำรวจราคาพืชผักใบเขียว และเห็ดชนิดต่างๆ ที่ใช้ในช่วงเทศกาลกินเจ พบว่ามีการปรับขึ้นราคาสูงขึ้น ขณะที่ประชาชนเริ่มแห่ซื้อกันคึกคัก แม้ราคาผักเพิ่มขึ้นขานรับเทศกาลกินเจ

นางเกษมสุข รัตนวงษา แม่ค้าขายผักสดในตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม กล่าวว่า พืชผักปีนี้มีการปรับขึ้นราคาสูงขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมและเพิ่มสูงขึ้นมากในช่วงเทศกาลกินเจ ซึ่งถือว่าเป็นไปตามกลไกตลาด เนื่องจากพืชผัก รวมถึงเห็ดชนิดต่างๆ ปีนี้ ต้นทางคือเกษตรกรในหลายพื้นที่ต่างได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม โดยเฉพาะเกษตรกรที่อาศัยพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำชีปลูกผักพื้นบ้าน ต่างได้รับผลกระทบหนักจากน้ำท่วม จนไม่มีผลผลิตส่งเข้ามาขาย เมื่อพืชผักมีน้อย ราคาจึงปรับสูงขึ้นจนบางชนิดราคาพุ่งเป็นเท่าตัว

ทั้งนี้แม้ผักหลายชนิดจะปรับราคาเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่มีผลกระทบต่อยอดขาย เพราะผู้บริโภคยังนิยมซื้อผักไปประกอบอาหารอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการสำรวจพบว่า ราคาเห็ดนางฟ้าจากเดิม กิโลกรัมละ 60 บาท ปรับขึ้นเป็น 80 บาท ขึ้นฉ่าย จากเดิม กิโลกรัมละ 120 บาท ปรับขึ้นเป็น 150 บาท ผักกาดขาว จากเดิมกิโลกรัมละ 40 บาท ปรับขึ้นเป็น 50 บาท ถั่วฝักยาว จากเดิมกิโลกรัมละ 40 บาท ปรับขึ้นเป็น 50 บาท คะน้า ถุงใหญ่ จากเดิม 120 บาท ปรับขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 160 บาท เป็นต้น