กสทช. ให้ทีวีทุกช่องออกอากาศด้วยสีปกติ ตั้งแต่หลังข่าวราชสำนัก 19 ต.ค. เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 19 ต.ค. รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เผยว่า ในช่วงเย็นของวันที่ 19 ต.ค. 2560 ทางสำนักงานกสทช. ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดแจ้งไปยังสถานีโทรทัศน์ทุกช่องว่า เพื่อไม่ให้เกิดความแตกต่างของโทนสีหน้าจอ จึงเห็นควรให้ปรับโทนสีหน้าจอและโลโก้สถานีให้เป็นโทนสีปกติ ตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป (หลังข่าวราชสำนัก)

ส่วนข้อปฏิบัติอื่นๆ คือ วางโลโก้มุมล่างขวา งดรายการบันเทิงรื่นเริง เสนอรายการเฉลิมพระเกียรติ/สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9 ให้คงเดิม