พณ. ชี้ช่องผู้ส่งออกเจาะตลาดเครื่องสำอางหญิงตั้งครรภ์ในจีน มูลค่า 4.7 พันล้านหยวน

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยรายงานสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองชิงต่าว สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่า ปัจจุบันชาวจีนหันมาใส่ใจการดูแลผิวพรรณมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงตั้งครรภ์ ที่มักใช้เครื่องสำอางเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและบำรุงรักษาผิวของตนเอง ซึ่งผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสำหรับผู้หญิงตั้งครรภ์นั้น จะเน้นแก้ปัญหาผิวแพ้ง่ายที่มักเกิดขึ้นในเวลาตั้งครรภ์ และผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยไม่มีผลต่อบุตร

ข้อมูลจากสถาบันการศึกษาอุตสาหกรรมการค้าในประเทศจีน ระบุว่า ตลาดเครื่องสำอางสำหรับผู้หญิงตั้งครรภ์ในประเทศจีนปี 2555 มีมูลค่า 1 พันล้านหยวน ขณะที่ปี 2559 มูลค่าตลาดเพิ่มขึ้น 80% เป็น 1.8 พันล้านหยวน คาดการณ์ว่าตลาดเครื่องสำอางสำหรับหญิงตั้งครรภ์ในจีน จะมีมูลค่าถึง 4.7 พันล้านหยวนในปี 2565

นอกจากนี้ ได้สำรวจผู้หญิงตั้งครรภ์ โดยแบ่งการสำรวจ 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้หญิงที่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ ผู้หญิงที่อยู่ระหว่างพักฟื้นหลังคลอด และผู้หญิงที่เตรียมตัวตั้งครรภ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เห็นว่าความปลอดภัย เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเลือกผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ด้านค่าใช้จ่ายที่กลุ่มตัวอย่างใช้จับจ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิว พบว่า 43% ใช้จ่ายเงินจำนวน 201-400 หยวน หรือ 1,000-2,000 บาท ต่อสินค้า 1 ชิ้น และ 31% ใช้จ่ายเงินจำนวน 401–600 หยวน หรือ 2,000–3,000 บาท ต่อสินค้า 1 ชิ้น แสดงให้เห็นว่าตลาดผลิตภัณฑ์บำรุงและประทินผิวสำหรับหญิงตั้งครรภ์ชาวจีน มีโอกาสขยายตัวได้อีกมาก และมีแนวโน้มได้รับความนิยมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ประเทศไทยถือเป็นประเทศผู้ผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์บำรุงผิวมายาวนาน และรับผลิตให้กับแบรนด์ชั้นนำของต่างประเทศมากมาย อีกทั้งยังเป็นแหล่งสมุนไพรเขตร้อน ที่เหมาะจะใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องสำอางที่มีคุณภาพตรงตามกระแสความนิยมในตลาดโลกปัจจุบัน ประกอบกับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเยือนไทยนิยมซื้อเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์บำรุงผิวของไทยกลับไปเป็นจำนวนมาก ผู้ประกอบการไทยจึงอาจพิจารณาพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับเจาะตลาดสินค้าแบบเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) เช่น กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ หรือกลุ่มผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มความต้องการเพิ่มขึ้น เพิ่มความหลากหลายของสินค้าไทยในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเฉพาะได้มากขึ้น

สำหรับการส่งออกเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์รักษาผิวของไทย ช่วง 8 เดือนแรกของปี 2560 มีมูลค่า 1,601 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตลาดสำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย มาเลเซีย และลาว ขณะที่จีนเป็นตลาดอันดับที่ 10 มีมูลค่าส่งออก 61.12 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์