สมเด็จพระเทพฯ ทรงบวงสรวงเครื่องสดประดับพระจิตกาธาน รับสั่งถามช่างแทงหยวกด้วยความห่วงใย

เมื่อเวลา 09.01 น. วันที่ 19 ต.ค. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปยังโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง ในพิธีบวงสรวงสังเวยการจัดทำเครื่องสดประดับพระจิตกาธานในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขาธิการพระราชวัง พล.อ.ต.สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง นางนภาพร เล้าสินวัฒนา ผู้อำนวยการกองศิลปกรรม นางพัฒนา เกตุกาญจโน ผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ กรมศิลปากร สำนักช่างสิบหมู่ ช่างฝีมือ และจิตอาสา เฝ้าฯ รับเสด็จ

จากนั้น เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงคม เสด็จฯ ไปทรงเจิมโองการบวงสรวงสังเวยช่างเครื่องสดราชสำนัก เสด็จฯ ไปยังโต๊ะสังเวย จากนั้นทรงจุดเทียนทอง เทียนเงิน ที่โต๊ะเครื่องสังเวย ทรงจุดธูปหางปักที่เครื่องสังเวย (ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย สังข์ แตร พนักงานภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์) ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงคม จากนั้นประทับพระราชอาสน์ นายบุญชัย ทองเจริญบัวงาม นายช่างศิลปกรรม ผู้ประกอบพิธีอ่านโองการบวงสรวงและนำกล่าวบทบูชาครูช่างเครื่องสด จบแล้ว (ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย สังข์ แตร พนักงานภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์)

ต่อมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงสุหร่ายที่เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำเครื่องสดพระจิตกาธาน และทรงเจิมเทวดาประดับพระจิตกาธาน (ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย สังข์ แตร พนักงานภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์) เสด็จฯ ไปทรงคมที่หน้าโต๊ะหมู่บูชา เสด็จฯ ไปทรงคมที่หน้าโต๊ะสังเวย และเสด็จฯ กลับในเวลาต่อมา

นายบุญชัย ทองเจริญบัวงาม นายช่างศิลปกรรม กล่าวภายหลังจบพิธีบวงสรวงว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีรับสั่งถามช่างแทงหยวกจาก 4 ภูมิภาค ด้วยความเป็นห่วงว่า “ยังทำงานอยู่ใช่ไหม ยังทำไม่เสร็จใช่ไหม ยังเหลืออีกเยอะหรือไม่”

ทั้งนี้ นายบุญชัย กล่าวต่อว่า ในส่วนของการทำเครื่องสดประกอบพระจิตกาธานนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำ ซึ่งเมื่อวานนี้จังหวัดจันทบุรีได้เคลื่อนย้ายกล้วยตานี จำนวน 50 ต้นมาถึงยังสำนักพระราชวังแล้ว และต้นกล้วยจากจังหวัดอ่างทอง 9 ต้น จังหวัดนนทบุรี 9 ต้น ก็มาถึงสำนักพระราชวังแล้วเช่นกัน ส่วนต้นกล้วย 40 ต้นของจังหวัดเพชรบุรีจะนำมาส่งในวันพรุ่งนี้ ดังนั้นรวมต้นกล้วยตานีทั้งหมด 108 ต้น จนถึงวันนี้งานเครื่องสดประดับพระจิตกาธาน เหลือเพียงแทงหยวก การทำดอกไม้ประดิษฐ์ที่เป็นดอกปาริชาต 16 ดอก ดอกไม้เฟื่อง ดอกไม้ไหว รวม 70 ดอก ในส่วนของหยวกถม พิมพ์มะละกอ นั้นต้องดำเนินการล่วงหน้าเพียงแค่ 2 วัน หลังเสร็จพิธีบวงสรวงแล้วจะได้มีการแจกจ่ายงานให้ช่างฝีมือ 4 ภูมิภาค และช่างแทงหยวก 4 ภูมิภาค จำนวน 323 คน ที่มารวมตัวกันอยู่ในที่นี้ โดยช่างทั้งหมดได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีโอกาสได้เข้ามาถวายงานในครั้งนี้ร่วมกับช่างหลวงราชสำนัก

“พิธีบวงสรวงสังเวยการจัดทำเครื่องสดประดับพระจิตกาธาน โดยธรรมเนียมของช่างเครื่องสดราชสำนักเมื่อมีงานสำคัญ ก็จะมีการบวงสรวงภายในเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ช่าง แต่ในครั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาทรงเป็นองค์ประธานบวงสรวง นับเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจให้แก่ช่างในการปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วง จากนี้ไปเหลือเวลาเตรียมการอีกเพียง 5 วัน ก่อนที่จะถึงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” นายบุญชัย เผย

ทั้งนี้ ช่างเครื่องสด ข้าราชบริพาร ครู นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบจัดทำเครื่องสดประดับพระจิตกาธานตามแผนงานที่กำหนดไว้ จะเริ่มดำเนินงานหลังพิธีบวงสรวงสังเวยการจัดทำเครื่องสดประดับพระจิตกาธานในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่วันที่ 19-24 ต.ค. โดยในวันที่ 25 ต.ค. เวลา 05.30 น. งานแทงหยวก งานเครื่องสด และงานช่างดอกไม้สด จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ พร้อมนำขึ้นติดตั้งประกอบพระจิตกาธานที่พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง ให้แล้วเสร็จก่อนเวลา 16.00 น. โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาบุคคลด้านงานช่างฝีมือศิลปะและกองศิลปกรรม

 

ทีี่มา ข่าวสดออนไลน์