‘วัด-โรงเรียน’ 176 แห่ง รับพสกนิกรหลั่งไหลเข้ากรุง

ในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คาดการณ์กันว่าจะมีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลเข้าสู่กรุงเทพมหานครจำนวนมหาศาล และมีปัญหาด้านการจัดหาสถานที่พักค้าง จากปัญหาดังกล่าว ล่าสุดกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้ประสานจัดหาสถานที่เพื่อให้ประชาชนได้เข้าพักค้างและพักคอย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งมีโรงเรียน วัด และศูนย์เยาวชนกรุงเทพฯ เปิดให้ประชาชนสามารถพักค้างและพักคอยได้ ประกอบด้วย โรงเรียน 117 แห่ง วัด 56 แห่ง สถานที่อื่นๆ 3 แห่ง โดยจะเปิดให้ประชาชนเข้าพักระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคมนี้ ซึ่งประชาชนสามารถแจ้งการเข้าพักด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่ที่วัด โรงเรียน หรือศูนย์เยาวชนนั้นตั้งอยู่ แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องจัดเตรียมเครื่องนอนไปด้วยตนเอง

สำหรับสถานที่พักคอย ซึ่งให้บริการเฉพาะพักผ่อนและเข้าห้องน้ำเท่านั้น ประกอบด้วย

เขตพระนคร โรงเรียนวัดราชบูรณะ โรงเรียนราชบพิธ โรงเรียนวัดอินทรวิหาร โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนวัดใหม่อมตรส โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม โรงเรียนวัดตรีทศเทพ โรงเรียนวัดราชนัดดา โรงเรียนวัดสุทัศน์ โรงเรียนวัดมหาธาตุ โรงเรียนวัดพระเชตุพน โรงเรียนวัดชนะสงคราม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระราชูปถัมภ์ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนวัดสังเวช โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ โรงเรียนราชินี โรงเรียนภารตวิทยา โรงเรียนพิมานวิทย์ วัดชนะสงคราม วัดราชบูรณะราชวรวิหาร (วัดเลียบ) วัดสุทัศนเทพวราราม วัดเทพธิดาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธ วัดสังเวชวิศยาราม วัดอินทรวิหาร วัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ วัดใหม่อมตรส วัดมกุฏกษัตริยารามวรวิหาร วัดตรีทศเทพ และวัดมหาธาตุ

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โรงเรียนวัดดุสิตาราม โรงเรียนวัดคณิกาผล โรงเรียนวัดดิสานุการาม โรงเรียนวัดพระพิเรนทร์ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร วัดสุนทรธรรมทาน และวัดโสมนัสราชวรวิหาร

ส่วนสถานที่พักคอยและพักค้าง รวม 27 เขต ประกอบด้วย

เขตดุสิต โรงเรียนสุโขทัย โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร โรงเรียนวัดจันทรสโมสร โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร โรงเรียนวัดราชผาติการาม โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร โรงเรียนวัดสวัสดิวารีสีมาราม โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม วัดประสาทบุญญาวาส วัดอัมพวัน วัดใหม่ทองเสน และวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม

เขตปทุมวัน โรงเรียนวัดปทุมวนาราม โรงเรียนปลูกจิต โรงเรียนวัดชัยมงคล โรงเรียนวัดสระบัว โรงเรียนสวนลุมพินี โรงเรียนวัดบรมนิวาส โรงเรียนวัดดวงแข

เขตสัมพันธวงศ์ โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม โรงเรียนวัดไตรมิตรวิทยาลัย โรงเรียนวัดจักรวรรดิ โรงเรียนวัดปทุมคงคา โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ วัดชัยชนะสงคราม วัดไตรมิตรวิทยาคม วัดจักรวรรดิราชาวาส วัดปทุมคงคา และวัดสัมพันธวงศ์

เขตบางพลัด โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส

เขตดินแดง โรงเรียนวิชากร โรงเรียนวิชูทิศ โรงเรียนสามเสนนอก อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพฯ (ดินแดง)

เขตคลองสาน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร วัดเศวตฉัตรวรวิหาร วัดทองเพลง

เขตคลองเตย โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา

เขตบางนา โรงเรียนวัดบางนาใน วัดบางนาใน วัดบางนานอก

เขตบางซื่อ โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม โรงเรียนวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์

เขตจตุจักร โรงเรียนวัดเทวสุนทร โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ วัดเทวสุนทร

เขตทวีวัฒนา โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส โรงเรียนวัดปุรณาวาส

เขตธนบุรี โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย โรงเรียนวัดโพธินิมิต โรงเรียนวัดราชคฤห์ โรงเรียนวัดกระจับพินิจ โรงเรียนกันตทาราราม โรงเรียนวัดเวฬุราชิณ วัดบางสะแกใน วัดใหม่ยายนุ้ย วัดโพธินิมิต วัดกันตทาราราม วัดบุคคโล

เขตบางกอกน้อย โรงเรียนวัดดุสิตาราม

เขตบางกอกใหญ่ โรงเรียนวัดราชสิทธาราม โรงเรียนวัดท่าพระ โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี โรงเรียนวัดดีดวด โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ โรงเรียนวัดนาคกลาง โรงเรียนวัดสังข์กระจาย โรงเรียนสายประสิทธิ์วิทยา โรงเรียนทวีธาภิเษก โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี วัดประดู่ฉิมพลี วัดเจ้ามูล วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร และวัดเครือวัลย์

เขตบางบอน โรงเรียนพรหมราษฎร์

รังสรรค์ โรงเรียนวัดนินสุขาราม วัดบางบอน และวัดนินสุขาราม

เขตห้วยขวาง โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม วัดอุทัยธาราม วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และวัดใหม่ช่องลม

เขตมีนบุรี โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ และวัดบำเพ็ญเหนือ

เขตสวนหลวง โรงเรียนคลองกลันตัน

เขตวังทองหลาง โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว (อามินเซ็นอุปถัมภ์) และวัดสามัคคีธรรม

เขตหลักสี่ โรงเรียนการเคหะท่าทราย โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1 โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2 โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) โรงเรียนวัดหลักสี่ (ทองใบทิวารีวิทยา) และโรงเรียนทุ่งสองห้อง

เขตบางกะปิ วัดบึงทองหลาง

เขตทุ่งครุ โรงเรียนนาหลวง โรงเรียนราษฎร์บูรณะ (มูฮำหมัดอุทิศ) โรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ และโรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ

เขตหนองแขม โรงเรียนบ้านขุนประเทศ โรงเรียนประชาบำรุง โรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์ วัดหลักสาม วัดหนองแขม และวัดไผ่เลี้ยง

เขตพระโขนง โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์) โรงเรียนวัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิริยังค์อุปถัมภ์) วัดวชิรธรรวรวิหาร และวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

เขตบางขุนเทียน โรงเรียนวัดสะแกงาม โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา โรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล) โรงเรียนวัดหัวกระบือ ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน และศูนย์กีฬาบางขุนเทียน

เขตหนอกจอก โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร และวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม

เขตลาดกระบัง โรงเรียนวัดบำรุงรื่น โรงเรียนวัดบึงบัว โรงเรียนวัดปากบึง โรงเรียนสุเหร่าลำนายโส โรงเรียนแดงเป้า และโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง

ที่มา : มติชนออนไลน์