กองบรรณาธิการนิตยสารเส้นทางเศรษฐี รับสมัครนักข่าว 1 ตำแหน่ง

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) โดยกองบรรณาธิการนิตยสารเส้นทางเศรษฐี รับสมัครนักข่าว 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

วุฒิปริญญาตรี

เพศชาย / หญิง  อายุ 25-35 ปี

มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, รักการอ่าน

เขียนสกู๊ป และมีความสนใจงานข่าว

วิธีการรับสมัคร : สมัครได้ด้วยตัวเอง พร้อมหลักฐาน ที่ฝ่ายบุคคล ชั้น 7 บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 12 ถ.เทศบาลนฤมาล ประชานิเวศน์ 1 จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร.02-580-0021 ต่อ 2335  ยกเว้น เสาร์ – อาทิตย์