“ธนารักษ์” เตรียมจัดทำเหรียญที่ระลึกรัชกาลที่ 10 ขึ้นครองราชย์ พร้อมผลิตเหรียญหมุนเวียน

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เงินตรา เพื่อดำเนินการผลิตเหรียญกษาปณ์ ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อใช้หมุนเวียนในระบบ โดยยังอยู่ระหว่างจัดเตรียมกระบวนการผลิต ซึ่งเบื้องต้นมีรูปแบบที่จะใช้ในการผลิตเรียบร้อยแล้ว แต่ยังต้องมีกระบวนการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มีความสมบูรณ์ที่สุด โดยคาดว่าจะมีรายละเอียดที่ชัดเจนทั้งหมดภายหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

“ตอนนี้เรามีปริมาณ จำนวน รวมถึงรูปแบบเบื้องต้นที่จะผลิตเหรียญกษาปณ์ใหม่ที่จะใช้หมุนเวียนในระบบเรียบร้อยแล้ว โดยภายหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จะมีการทูลเกล้าฯ เพื่อทรงพิจารณาปรับแก้ข้อความบางส่วนให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ซึ่งยืนยันว่าเหรียญดังกล่าวนี้ไม่ใช่เหรียญที่ระลึกแต่อย่างใด โดยคาดว่าจะดำเนินการผลิตเหรียญกษาปณ์ใหม่ได้ภายในปีงบประมาณ 2561” นายพชร กล่าว

นายพชร กล่าวอีกว่า หลังจากผ่านกระบวนการผลิตและตรวจพิจารณาปรับแก้เรียบร้อยแล้ว ก็จะทยอยเอาลงสู่ระบบเพื่อให้ประชาชนได้ใช้จ่ายเป็นเหรียญหมุนเวียนต่อไปควบคู่กับเหรียญกษาปณ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ส่วนเหรียญกษาปณ์ปัจจุบันที่มีการชำรุดก็จะดึงกลับคืนจากระบบ

ทั้งนี้ เหรียญกษาปณ์เพื่อใช้หมุนเวียนในระบบ ในรัชกาลที่ 10 นั้น จะผลิตทั้งสิ้น 9 ชนิดราคา ได้แก่ ชนิดราคา 10 บาท, ชนิดราคา 5 บาท, ชนิดราคา 2 บาท, ชนิดราคา 1 บาท, ชนิดราคา 50 สตางค์, ชนิดราคา 25 สตางค์, ชนิดราคา 10 สตางค์, ชนิดราคา 5 สตางค์ และชนิดราคา 1 สตางค์ โดยชนิดราคา 10-1 สตางค์นั้น ส่วนใหญ่จะใช้กันในระบบบัญชี
อย่างไรก็ดี กระทรวงการคลังยังได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดทำเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และได้เตรียมจัดทำเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยจะนำรายได้จากการจำหน่ายหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ เหรียญทองคำ ประเภทพ่นทราย เส้นผ่าศูนย์กลาง 26 มิลลิเมตร น้ำหนัก 15 กรัม ราคาจำหน่ายเหรียญละ 3.5 หมื่นบาท
เหรียญเงิน ประเภทรมดำพ่นทราย เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 มิลลิเมตร น้ำหนัก 15 กรัม ราคาจำหน่ายเหรียญละ 1.6 พันบาท และเหรียญทองแดง ประเภทรมดำพ่นทราย เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 มิลลิเมตร น้ำหนัก 13 กรัม ราคาจำหน่ายเหรียญละ 100 บาท