แชร์ว่อน! สิ่งที่พบระหว่างสูบระบายน้ำท่วม โทษกันวุ่นเป็นเพราะใคร?

เป็นเรื่องที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์หลังจากกรุงเทพฯ เกิดน้ำท่วมฉับพลันแบบไม่มีใครทันตั้งตัว ซึ่งพบภาพของขยะจำนวนมากเกลื่อนถนน และผุดออกมาจากท่อจำนวนมาก โดยมีการแชร์ภาพขยะตามจุดต่างๆ และพบว่า มีภาพระหว่างการสูบน้ำออกจากท่อ ซึ่งพบขยะจำนวนมากอุดอยู่จนทำให้เครื่่องสูบน้ำทำงานได้ล่าช้า

ขอบคุณภาพ จส.100