ธ.ก.ส. ชงอนุมัติ 5 พันล้าน อุ้มหนี้นอกระบบเพิ่ม

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ในเดือนพ.ย.นี้ ธนาคารเตรียมเสนอคณะกรรมการธ.ก.ส. เพื่อขอความเห็นชอบการขยายวงเงินโครงการสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อแก้หนี้นอกระบบอีก 5,000 ล้านบาท ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติต่อไป เพราะต้องมีกรณีขอชดเชยหากผู้กู้ไม่ชำระหนี้จนเกิดหนี้เสีย

ทั้งนี้ เนื่องจากวงเงินเดิมของสินเชื่อฉุกเฉิน 5,000 ล้านบาท ใกล้ครบวงเงินแล้ว ซึ่งปล่อยกู้ไปแล้ว 4,658 ล้านบาท คิดดอกเบี้ย 0.5-0.85% ปล่อยกู้รายละไม่เกิน 5 หมื่นบาท โดยการขยายวงเงินออกไป เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยมีแหล่งเงินที่นำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่จำเป็น ไม่ไปกู้หนี้นอกระบบอีก โดยส่วนใหญ่ผู้ที่มีรายได้น้อยต้องการขอกู้เงินในช่วงใกล้เปิดเทอมของนักเรียนเพื่อนำเงินไปหมุนเวียนซื้อเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียนของบุตรหลาน

นอกจากนี้ ธนาคารได้ดึงลูกหนี้ที่เป็นหนี้นอกระบบเข้ามาร่วมโครงการแก้หนี้นอกระบบ และผ่านการฝึกอบรมกับศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 9.92 หมื่นราย จากลูกหนี้ ธ.ก.ส. ที่เป็นหนี้นอกระบบ 6 แสนราย ซึ่งเป็นข้อมูลจากการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยที่เป็นลูกค้าธ.ก.ส. ทั้งสิ้น 6 ล้านราย

ส่วนลูกหนี้ที่มีหนี้นอกระบบอีก 5 แสนราย จะต้องมีการเจรจาประนอมหนี้ หากทำสำเร็จก็สามารถ เข้าฟื้นฟูอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ต่อไปได้ โดยจะมีแหล่งเงินทุนให้กับผู้ที่ไม่มีหนี้และมีรายได้น้อยผ่านสินเชื่อเพื่อส่งเสริมอาชีพวงเงิน 5,000 ล้านบาท รายละไม่เกิน 5 หมื่นบาท ดอกเบี้ย 7% ซึ่งปัจจุบันสามารถปล่อยไปได้เพียง 16 ล้านบาทเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม จากการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐของ ธ.ก.ส. มีทั้งสิ้น 6 ล้านราย ธนาคารได้ส่งมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว 5.08 ล้านราย เหลืออีกประมาณ 1 ล้านราย จะเร่งทยอยแจกให้ได้ครบเร็วที่สุด

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์