บสย. หนุน SMEs ค้ำประกันสินเชื่อ ‘ทวีทุน’ วงเงินใหม่ 81,000 ล้านบาท

บสย. หนุนผู้ประกอบการด้วยโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน ปรับปรุงใหม่ วงเงินค้ำประกันสินเชื่อ 81,000 ล้านบาท และฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 4 ปีแรก

เริ่มแล้ววันนี้ – 30 มิถุนายน 2561