พรุ่งนี้ น้ำมันลด ปตท. บางจาก ลงทุกชนิด ลด 40 สต. เว้น E85 -20 สต.

พรุ่งนี้ (วันที่ 12 ต.ค. 60) เวลา 05.00 น. ปตท.-บางจากฯ จะลดราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดและกลุ่มดีเซล -40 สต. ยกเว้น E85 -20 สต.

สำหรับราคาใหม่เป็นดังนี้ เบนซิน 95 อยู่ที่ 34.16 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 27.05 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 26.78 บาท/ลิตร E20 อยู่ที่ 24.54 บาท/ลิตร E85 อยู่ที่ 20.04 บาท/ลิตร ดีเซล 25.79 บาท/ลิตร (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)