ครม. ขยายเวลาการไว้ทุกข์-ลดธงครึ่งเสา วันที่ 13-29 ต.ค. 60 รวม 17 วัน

เมื่อวันที่ 10 ต.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมครม. ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขยายเวลาการไว้ทุกข์และการลดธงครึ่งเสา ในช่วงงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องจากได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชสำนักออกทุกข์ ตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. 2560 ตามประกาศสำนักพระราชวัง ลงวันที่ 3 ต.ค. 2560

ดังนั้น เพื่อให้เป็นการสอดคล้องกัน สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี พิจารณาเห็นว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชโองการดังกล่าว เสนอให้คณะรัฐมนตรีทบทวนมติครม. 26 กันยายน 2560 และที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติวันที่ 10 ต.ค. 2560 อนุมัติการขยายเวลาการไว้ทุกข์ และการลดธงครึ่งเสา ดังนี้ 1. ขยายเวลาการไว้ทุกข์ของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยขยายจากวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 รวม 17 วัน

และ 2. ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ สถานศึกษา และสถานที่ทำการของรัฐ ทั้งในและต่างประเทศลดธงครึ่งเสาตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 ถึงวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 รวม 17 วัน ทั้งนี้ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวจะได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์